Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Onderwijs ontwerpen

Vak
2021-2022

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met het vakgebied instructional design, oftewel onderwijskundig ontwerp, dat zich bezighoudt met de vraag hoe kennis en vaardigheden zo effectief mogelijk aangeleerd kunnen worden. Daarbij gaat het niet alleen om instructie in de zin van “uitleg door een docent”, maar om de hele leeromgeving inclusief bijvoorbeeld lesmaterialen en oefenmogelijkheden. Een centrale overweging daarbij is hoe wetenschappelijke kennis over hoe mensen leren vertaald kan worden naar een onderwijsontwerp.

In deze cursus maak je kennis met de basisprincipes van instructional design, en leer je deze ook toepassen bij het ontwerpen van onderwijs. Daarnaast leer je over verschillende principes, theorieën en debatten die op dit moment in de onderwijswetenschappen worden gevoerd, zodat je jouw ontwerpkeuzes kunt onderbouwen met wetenschappelijke inzichten.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus hebben gevolgd:
1. Hebben kennisgemaakt met het vakgebied instructional design en met diverse aanpakken voor onderwijskundig ontwerp
2. Kunnen de belangrijkste fasen en overwegingen in het onderwijskundig ontwerpproces uitleggen
3. Kunnen deze ontwerpfasen en -overwegingen toepassen bij het ontwerpen van onderwijs
4. Kunnen diverse theorieën en principes over leren en instructie herkennen in en gebruiken bij het analyseren en evalueren van onderwijsontwerpen en praktische onderwijssituaties
5. Kunnen gemaakte keuzes in een bepaalde ontwerpsituatie verantwoorden met verwijzing naar relevante theorieën en principes over leren en instructie.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met verplichte deelname), werkcolleges (met verplichte deelname) en zelfstudie.

Toetsing

  • Individuele schriftelijke opdrachten (telt mee voor 50%);

  • Groepsgewijze ontwerpopdracht, inclusief individuele bijdrage aan het groepsproduct en -proces (telt mee voor 50%).

Elk van deze twee onderdelen dient met een voldoende (minimaal 5,5) te zijn beoordeeld om het cijfer te laten gelden. Alleen wanneer één van deze twee deelcijfers onvoldoende is, kan en moet het betreffende onderdeel worden herkanst.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

In deze cursus wordt gewerkt met het volgende boek:

  • Brown, A.H. & Green, T.D. (2020). The essentials of instructional design: Connecting fundamental principles with process and practice (fourth edition). New York: Routledge. Het gebruik van de derde editie is ook toegestaan.

  • Aanvullende literatuur (zoals wetenschappelijke artikelen) wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

De coördinator van het vak is dr. Emilie Prast