Studiegids

nl en

Practicum gesprekstechnieken 2

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven op de website.

Dit vak betreft een verdieping op Gesprekstechnieken 1. Studenten worden verder getraind in het toepassen van wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken in verschillende gesprekssituaties zoals in gesprekken met ouders, kinderen en in multidisciplinair overleg. Bij aanvang van het vak worden individuele leerdoelen opgesteld waaraan studenten gedurende het vak zullen werken. Kritische reflectie op de eigen gespreksvaardigheden (en op gespreksvaardigheden van medestudenten) tijdens verschillende gesprekssituaties speelt een belangrijke rol.

Leerdoelen

 • De student is in staat om gesprekstechnieken die belangrijk zijn in het pedagogisch werkveld flexibel in te zetten, zowel in gesimuleerde gesprekken als in niet-gesimuleerde gesprekken

 • Tijdens het voeren van gesprekken binnen de cursus is de gesprekshouding van de student open, professioneel en niet-veroordelend

 • De student heeft kennis van de ethische en sociaal-gevoelige aspecten van gespreksvoering in de praktijk

 • De student is in staat om persoonlijke leerdoelen te formuleren gericht op het voeren van (klinische) gesprekken

 • De student kan een positieve ontwikkeling laten zien op het gebied van persoonlijke leerdoelen

 • De student kan reflecteren op het eigen functioneren in het voeren van (klinische) gesprekken

 • De student kan constructieve feedback geven op het functioneren van medestudenten in het voeren van (klinische) gesprekken

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Er zijn verplichte werkgroepbijeenkomsten en facultatieve hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt beoordeeld aan de hand van een eindopdracht (met ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’) Indien de eindopdracht met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student de mogelijkheid om de opdracht eenmalig te herkansen binnen hetzelfde cursusjaar.

Voorwaarden om de eindopdracht in te mogen leveren, zijn (a) dat de student heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht bij de werkgroepbijeenkomsten en (b) dat de student aan de tussentijdse opdrachten heeft voldaan.

Indien de student in dit cursusjaar niet aan beide voorwaarden voldoet en/of geen voldoende behaalt voor de eindopdracht, kan het vak niet met succes worden afgerond. De student dient zich dan in een volgend cursusjaar opnieuw in te schrijven en de cursus in zijn geheel opnieuw te volgen.

Brightspace

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur die behandeld is bij de cursus Practicum Gesprekstechnieken 1:

 • Lang, G., & van der Molen, H. T. (2020). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (18e ed.). Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.

 • Delfos, M. F. (2020). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar (20e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:

 • Delfos, M. F. (2021). Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten (12e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 • Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

De coördinatoren van het vak zijn dr. Carlijn Bergwerff en M.G. de Bondt MSc