Studiegids

nl en

Zorg voor mensen met functiebeperkingen

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak kan ook als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie en neurobiologische achtergronden op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

In dit inleidende vak wordt onder andere ingegaan op:

  • De geschiedenis van de zorg voor mensen met beperkingen en de veranderingen in visie op zorg.

  • De aard en de oorzaken van ernstige ontwikkelingsstoornissen in brede zin.

  • De verschillende functiebeperkingen en de gevolgen voor de ontwikkeling.

  • Stoornissen in de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden.

  • Verschillende visies op en definities voor ernstige ontwikkelingsbeperkingen en handicaps.

  • De betekenis van deze beperkingen voor betrokkenen, ouders en maatschappij.

  • De orthopedagogische ondersteuning voor mensen met een ernstige ontwikkelingsproblematiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is de student te voorzien van kennis en inzicht in de hierboven genoemde onderwerpen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Tentamen over de literatuur en de collegestof, deels meerkeuze (40 vragen) en deels open vragen (4).

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Onder voorbehoud van beschikbaarheid

  • Batshaw, M.L., Roizen, N.J., Lotrecchiano, G.R. (meest recente versie). Children with Disabilities. Baltimore: Paul Brookes Publications.

  • Aanvullende literatuur en video’s via Brightspace

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator van het vak is mw. dr. Y.M. Dijkxhoorn. In de periode dat het vak gegeven wordt, heeft zij spreekuur aansluitend op het college.