Studiegids

nl en

Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master)

Vak
2021-2022

Beschrijving

De biologische aspecten van ontwikkeling en opvoeding zijn niet meer weg te denken uit de pedagogiek en nemen ook een steeds grotere rol in binnen het pedagogische onderzoek.

In deze cursus laten we je kennis maken met de sociale neurowetenschappen. We staan stil bij de ontwikkeling van het brein en de verschillende biologische factoren die betrokken zijn bij (sociaal) gedrag. Hierbij komen ook de rol van genen, de betrokkenheid van verschillende hersengebieden bij cognitieve functies en de invloed van hormonale systemen aan bod.

Daarnaast bespreken we verschillende methoden en technieken die gebruikt worden in onderzoek. Ten slotte wordt bestudeerd welke implicaties deze neurobiologische achtergronden hebben voor de pedagogiek als wetenschap die nieuwe en praktisch bruikbare kennis over opvoeding en hulpverlening wil aandragen.

Leerdoelen

  • De student doet kennis op van (neuro-)biologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling.

  • De student raakt bekend met de methoden en technieken die gebruikt worden in biologisch getint pedagogisch onderzoek.

  • De student is beter in staat vakliteratuur in deze richting te lezen en begrijpen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

LET OP: het vak Neurobiologische Achtergronden wordt twee keer per jaar aangeboden: één keer in het eerste semester (blok 1) en één keer in het tweede semester (blok 3).

Reguliere Bachelorstudenten (voor wie dit een verplicht vak is) kunnen Neurobiologische Achtergronden uitsluitend in het eerste semester volgen. In het eerste semester omvat het vak namelijk 6 ects, in het tweede semester echter 5 ects. Reguliere Bachelorstudenten die het vak tóch in het tweede semester volgen kunnen hun Bachelorexamen niet behalen omdat zij 1 ects tekort komen.

Pre-masterstudenten (voor wie dit een verplicht vak is) volgen Neurobiologische Achtergronden (Pre-master) in het tweede semester.

Studenten van de Academische Pabo (die dit vak als extra vak doen met het oog op de NVO-registratie) kunnen naar keuze Neurobiologische Achtergronden (in het eerste semester) of Neurobiologische Achtergronden (Pre-master) in het tweede semester volgen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen met open èn multiple choice vragen. Het eindcijfer moet tenminste een 6.0 bedragen (eindcijfers tussen 5.5 en 5.9 worden afgerond naar een 6.0).

Brightspace

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Brightspace verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Ward, Jamie. (2016). The student’s guide to social neuroscience. Second edition. New York: Psychology Press.

  • Literatuur in de vorm van artikelen (wordt tijdens de colleges bekend gemaakt).

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Vragen kun je per mail richten aan dr. R. Huffmeijer.