Studiegids

nl en

Universalien und Rarissima (10 EC)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Ten minste twee jaar bachelor Duits dan wel een goede beheersing van de Duitse taal en taalkundige basiskennis.

Beschrijving

Unsere Herkunft bestimmt, was wir normal finden. Das gilt für vieles, aber auch für Sprache. Wer mit dem Deutschen oder einer verwandten germanischen Sprache aufwächst, erwartet, dass Sprachen bestimmte Eigenschaften haben: Artikel zum Beispiel, oder ein Perfekt, das mit “haben” gebildet wird. In der Sprachwissenschaft ist es wichtig, solche – oft unbewussten – Vorurteile zu hinterfragen. Wir üblich sind Artikel eigentlich in den Sprachen der Welt? Was gibt es für andere Strategien, das Perfekt auszudrücken? Welche Eigenschaften kommen in vielen Sprachen vor, im Deutschen jedoch nicht? Ist das Deutsche – typologisch gesehen – eine ‘exotische’ Sprache? Diese und ähnliche Fragen werden in diesem Seminar behandelt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

  • grondige kennis van en inzicht in de grammatica van het Duits vanuit taaltypologisch oogpunt

  • elementaire kennis van fonologische, morfologische en syntactische eigenschappen van niet-Germaanse talen

  • de vaardigheid om mondeling en schriftelijk op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag te doen van taalobservaties en van gelezen vakliteratuur. Dit wordt onder bewijs gesteld door middel van een mondelinge presentatie en twee schriftelijk werkstukken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Actieve deelname werkcolleges

Mondelinge presentatie

Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (''abstract'', 1000 woorden)

Werkstuk (4500 woorden)

Weging

Actieve deelname werkcolleges: 5%

Mondelinge presentatie: 25%

Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie: 20%

Werkstuk: 50%

#### Herkansing

Voor 5 EC: het abstract kan herkanst worden
Voor 10 EC: het werkstuk kan herkanst worden

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking  georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Wordt tijdens het college ter beschikking gesteld

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.

Opmerkingen