Studiegids

nl en

Excursies Flora & Fauna

Vak
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. V. Kalkman Email: Vincent.Kalkman@naturalis.nl

Beschrijving

Algemene veldtraining biodiversiteit in samenhang met omgevingsfactoren, het leren herkennen van de belangrijkste hoofdgroepen biodiversiteit, leren determineren met name van vaatplanten met gebruik van de Heukels’/Duistermaat Flora; en het leren herkennen van bomen en struiken.

Leerdoelen

Doelstellingen:
1. Het leren herkennen van hoofdgroepen van evertebraten biodiversiteit
2. Het leren waarnemen van biodiversiteitspatronen in het veld, interactie organisme – omgeving en plant – dier
3. Het zelfstandig kunnen determineren, toegepast op Nederlandse vaatplanten m.b.v. Heukels’ Flora

Eindtermen:
1. herkennen van hoofdgroepen evertebraten biodiversiteit
2. Determineren van Nederlandse vaatplanten
3. Waarnemen en interpreteren van morfologische eigenschappen van vaatplanten
4. Vergelijken biodiversiteit van twee locaties

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Werkgroepen, excursies

Toetsing

Op basis van verslag van waarnemingen en biotoopvergelijking.

Het eind cijfer bestaat uit het behaalde verslag cijfer.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: zal voor aanvang van het tentamen op Brightspace bekend gemaakt worden; aanmelding via email bij aldaar vermelde docent.

Brightspace

College, handleidingen, groepsindeling en de syllabus met overzicht diergroepen en achtergrond van het strandwallen/-vlaktes- en polderlandschap van kuststreek rondom Leiden zijn van te voren beschikbaar op Brightspace.

Literatuur

  • VERPLICHT boek: Heukels’ Flora van Nederland, Noordhoff Uitgevers, 24e druk (H. Duistermaat, 2020). ISBN 978-90-01-58956-1.

  • VERPLICHT boek: H. Bellmann (2020). ANWB Insectengids, ISBN 9789021575360

  • Syllabus Veldexcursiegids Duinen & Polder

Aanmelden

Via Usis