Studiegids

nl en

Bio-ethiek

Vak
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Prof.dr. S. Haring
Email: s.haring@liacs.leidenuniv.nl

Beschrijving

De cursus bio-ethiek zal zich bezighouden met het bestuderen van en reflecteren op ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan de beroepspraktijk van een bioloog.

Leerdoelen

Het hoofddoel van deze collegereeks is om te leren pragmatisch, maar wel gefundeerd om te gaan met de verschillende ethische dilemma's die je als bioloog kunt tegenkomen. Bio-ethiek gaat vaak over medisch ethische dilemma's, maar deze cursus legt de nadruk meer op niet-medische casussen die je als bioloog kunt tegenkomen.

Rooster

Van 1 november 2021 tot en met 24 december 2021, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

Het college zal bestaan uit hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Twee columns: ieder 1/6

  • Een essay: 1/3

  • Een Tentamen: 1/3

De eindbeoordeling wordt bepaald door de twee columns en door het essay.
Voor de drie testen die tijdens de werkcolleges afgenomen worden moet je gemiddeld een voldoende hebben gehaald.

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Brightspace wordt gebruikt voor communicatie.

Aanmelden

Via USIS