Studiegids

nl en

Biochemie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Prof.dr. J. Memelink
Email: Prof.dr. J. Memelink

Beschrijving

Basale biochemische principes en belangrijke biochemische technieken komen aan de orde. Verschillende technieken van eiwitzuivering worden toegepast. De eigenschappen en de kinetiek van enzymen betrokken bij de glycolyse dan wel bij afbraak van polysachariden wordt o.a. met spectroscopische technieken bestudeerd. De resultaten van de experimenten worden schriftelijk (verslagen in de vorm van een wetenschappelijk artikel) gepresenteerd.

Leerdoelen

Doelstellingen:

Dit practicum beoogt het aanleren van basis theorie en vaardigheden voor experimenteel biochemisch werk, en het verschaffen van inzicht in de structuur en functie van eiwitten en polysachariden.

Eindtermen:

De student heeft door middel van basale biochemische theorie en technieken inzicht verkregen in de structuur en functie van eiwitten en polysachariden.

Rooster

Vier-weekse, voltijds cursus van 7 februari 2022 tot en met 4 maart 2022, zie Brightspace voor detailrooster.

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, zelfstudie

Toetsing

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Toets: weging 40% (bodemcijfer 6,0)

  • Verslag LDH: weging 30% (bodemcijfer 6,0)

  • Verslag afbraak polysachariden: weging 20%(bodemcijfer 6,0)

  • Labjournaal: weging 5% (bodemcijfer 6,0)

  • Algemene indruk praktisch werk: weging 5% (bodemcijfer 6,0)

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Brightspace en in LabBuddy

Literatuur

Syllabus, wetenschappelijke artikelen

Aanmelden

Via USIS
Maximaal aantal deelnemers: 85