Studiegids

nl en

Biodiversiteit

Vak
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coördinator: Prof. dr. N.J. de Voogd Email: nicole.devoogd@naturalis.nl

Beschrijving

Doel van de cursus is om studenten handvatten te geven om biodiversiteit op soortsniveau te bestuderen. Het begrijpen van processen die diversiteit en verspreiding van dieren en planten aandrijven. De studenten krijgen door colleges, oefeningen en opdrachten inzicht in de grondslagen en methodologie van systematiek. Door de resultaten te verwerken krijgen de studenten kijk op de grondslagen van de taxonomie, met name de principes van classificatie en nomenclatuur, en het maken van identificatiemiddelen. Tevens wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoek in Naturalis Biodiversity Center, van systematische disciplines en van toepassingen van systematische informatie.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Inzicht in de theorie en praktijk van vergelijkend biologisch onderzoek, de systematische aanpak van biodiversiteitstudies.

  • Vergroting van het inzicht in een aantal basale biologische concepten (soort, homologie, ruimtelijke schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, biogeografie)

Eindtermen: Inzicht in:

  • het doen van morfologische waarnemingen bij planten, terrestrische en mariene invertebraten

  • het hanteren van morfologische, en biogeografische concepten

  • het onderscheiden van soorten en kenmerken van planten, terrestrische en mariene invertebraten

  • het interpreteren van palaentologische data

  • het begrijpen van de rol van biodiversiteit op een globaal perspectief

Rooster

Van 16 mei 2022 tot en met 10 juni 2022, voor detailrooster zie Brightspace.

Globaal: Week 1: Botanie en paleobotanie Week 2: Terrestrische zoölogie Week 3: Mariene biodiversiteit Week 4: Zelfstudie en excursie

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, demonstraties, oefeningen/opdrachten.

Toetsing

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Schriftelijk tentamen (weging 75%)

  • Practica (weging 25%)

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Brightspace.

Literatuur

Syllabus

Aanmelden

Via USIS
Maximaal aantal deelnemers: 85