Studiegids

nl en

Celbiologie en kanker

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: cursus Microscopie en Imaging, jaar 2 en Moleculaire Genetica 2, jaar 2.

Contact

Coördinator: Dr. B.E. Snaar-Jagalska Email: b.e.snaar-jagalska@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Het doel van de tweedejaarscursus Celbiologie en kanker is het verdiepen van de kennis over belangrijke celbiologische processen, in het bijzonder de signaaltransductie-mechanismen die een rol spelen bij de communicatie tussen cellen, bij de migratie van cellen, en bij het ontstaan van tumoren. De cursus sluit nauw aan op lopend onderzoek binnen het onderzoekscluster Animal Sciences & Health van het Instituut Biologie Leiden (IBL), waarbij zebravisembryo’s gebruikt worden als model om signaalmechanismen te onderzoeken die een rol spelen bij de proliferatie en metastasering van tumorcellen. De onderwerpen worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Het verdiepen van de kennis over belangrijke celbiologische processen, zoals cel communicatie, cel migratie en signaaltransductie, en begrip verkrijgen van hun onderlinge samenhang en rol bij het ontstaan van kanker.

  • Het oefenen in praktische handvaardigheden en inzicht verkrijgen in celbiologische technieken en in het opzetten van experimenten in celbiologisch onderzoek en kankeronderzoek.

Eindtermen:

  • Praktische vaardigheden in dierlijke celkweek, detectiemethoden voor celtypen en subcellulaire structuren, analyse van signaaltransductieprocessen, en de toepassing van zebravisembryo’s als model voor onderzoek naar kanker

  • Theoretische kennis en begrip van celbiologische onderzoeksmethoden, mechanismen van cel communicatie en signaaltransductie, cel migratie, de rol van oncogenen en tumorsuppressorgenen en mechanismen die betrokken zijn bij de proliferatie en metastasering van tumorcellen.

Rooster

Twee-weekse full-time cursus van 27 juni 2022 tot en met 8 juli 2022, voor detailrooster zie Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, en practicum

Toetsing

Practicals (20%), discussion assignment (20%), and examination 60% (minimum of 5.6).

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: op afspraak met coördinator: Dr. B.E. Snaar-Jagalska

Brightspace

Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Brightspace

Literatuur

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland science NY, 6e ed. 2014

  • Practicumhandleiding en opdrachten op Brightspace

Aanmelden

Via USIS
Maximaal aantal deelnemers: 85