Studiegids

nl en

Leiderschap en prestaties

Vak
2021-2022

Toegangseisen

BBO studenten jaar 3.

Beschrijving

Overheidsorganisaties worden continu geconfronteerd met eisen om effectief en responsief te zijn, innovatieve diensten te introduceren, efficiëntie te verhogen of anderszins hun prestaties te verbeteren. Het thema leiderschap krijgt hierom veel aandacht, zowel in de praktijk als in de wetenschap. Het is misschien wel het meest besproken verschijnsel, maar tegelijkertijd ook het minst begrepen. De cursus Leiderschap en Prestaties verdiept zich in de state-of-the-art leiderschapsliteratuur en past deze theorieën toe op een publieke sector context. Zo worden verschillende leiderschapsconcepten en hun potentiele uitkomsten besproken, waaronder transformationeel en transactioneel leiderschap en hun impact op motivatie, leiderschap in relatie tot diversiteit en inclusiviteit, en teamleiderschap en het effect op teamuitkomsten.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • Kunnen studenten leiderschapsconcepten en -theorieën begrijpen en toepassen op een publieke sector context.

  • Zijn studenten in staat om verschillende typen leiderschapsstijlen en hun uitkomsten te onderscheiden.

  • Zijn studenten in staat om de effectiviteit van leiderschap in publieke organisaties te evalueren en op theorie gebaseerd advies te formuleren.

  • Kunnen studenten reflecteren op hun persoonlijk leiderschap en persoonlijke leerdoelen ontwikkelen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

De cursus wordt gegeven door middel van hoorcolleges en seminars (werkgroepen). De kernconcepten en theorieën van deze cursus worden in de hoorcolleges geïntroduceerd.

In de seminars wordt de inhoud van de cursus uitgewerkt, met close readings van artikelen, bespreken van cases, en werken aan het persoonlijk leiderschapsplan.

Deelname aan alle wekelijkse seminars is verplicht om de cursus te halen. Maximaal één seminar kan worden gemist, onder de voorwaarden dat 1) de student een geldige reden heeft en 2) dat dit voorafgaand aan de les per e-mail is meegedeeld aan de werkgroepdocent. Aan het einde van de cursus moet een extra opdracht worden gemaakt voor het missen van een seminar

Studielast

  • Hoorcollege: 8 uur

  • Seminars: 6 uur

  • Toetsing: 5 uur (incl. 2 uur inzage)

  • Kennisclips, opdrachten en zelfstudie: 121 uur

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit een tentamen, dat 50% van het eindcijfer bepaalt en een persoonlijk leiderschapsplan dat voor 50% meetelt. Voor beide onderdelen dien je minimaal een 5,5 te behalen om het vak succesvol af te kunnen ronden.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Informatie over tentamens vind je op de website. De inlevertermijn van verslagen is terug te vinden op Brightspace. Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor zelf in te schrijven via uSis. Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuur

Voor elk college is er een selectie van artikelen, die aangekondigd worden in de vakwijzer. Artikelen zijn beschikbaar via de UL-bibliotheek en dienen vooraf het college gelezen te worden.

Aanvullende leesmateriaal zal via Brightspace beschikbaar worden gesteld.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Let op: registratie voor de werkgroepen is mogelijk vanaf 7 januari 2022, 13:00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. Tanachia Ashikali t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl
Spreekuren op afspraak.