Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Cinema en digitalisering

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor derdejaarsstudenten Film- en literatuurwetenschap.

Beschrijving

Tijdens deze cursus reflecteren we op de relatie tussen cinema en digitalisering. Welke impact heeft de toenemende digitalisering op onze hedendaagse (beeld)cultuur in het algemeen en cinema in het bijzonder? Welke nieuwe vormen biedt het en welke doet het verdwijnen? Wat gebeurt er in de overgang van het analoge naar het digitale beeld, en hoe kan de filmtheorie erbij helpen deze overgang te duiden? Centraal tijdens de cursus staat telkens de vraag: hoe kunnen we cinema in relatie tot het digitale beeld en het beeld in relatie tot het digitale analyseren, situeren en duiden? Na een inleidend werkcollege over de opkomst van digitale cinema, bestuderen we verschillende casussen over relevante ontwikkelingen en theorieën op het gebied van digitale visuele cultuur, waaronder: surveillance; virtual en augmented reality; data-visualisatie; drone en machine vision; en postproductie.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student voldoende kennis van het debat over cinema en digitalisering vanuit een analytisch, historisch en theoretisch perspectief;

  • heeft de student kennis van, en inzicht in, de voornaamste principes van en theorieën over digitalisering in relatie tot cinema, specifiek, en de hedendaagse beeldcultuur meer in het algemeen;

  • is de student in staat op basis van stijlkenmerken, vertelprocédé‘s, en cinematografische technieken de processen van digitalisering in (relatie tot) cinema te herkennen, benoemen en interpreteren;

  • kan de student de belangrijkste theoretische reflecties over digitalisering herkennen, begrijpen en parafraseren en in verband brengen met de meer recente sociaal-technologische en cultureel-politieke ontwikkelingen op het gebied van cinema en hedendaagse beeldcultuur;

  • is de student in staat mondeling een betoog op te bouwen en actief deel te nemen aan een lopende discussie waarin de relatie tussen cinema en digitalisering aan de hand van de opgegeven literatuur wordt gesitueerd en geïnterpreteerd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Mondelinge presentaties.

Toetsing en weging

Toetsing

Mondeling examen

Weging

100%

Herkansing

Mondeling examen (100%)

Inzage en nabespreking

Nabespreking geschiedt via een inloopspreekuur. Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het examen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen. De als [e-book] of [e-journal] gemarkeerde teksten zijn online toegankelijk via de UB. De overige artikelen worden op een leesplank in de bibliotheek in de UB aangeboden. Artikelen moeten gelezen meegenomen worden naar de bijeenkomsten.

Kijkmateriaal. Zie progamma. Het zien van het aangereikte materiaal is verplicht.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap