Studiegids

nl en

Der junge Goethe (10 EC)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Voor bachelorstudenten Duits: Het 1e en 2e studiejaar moeten volledig zijn afgesloten.
Goede passieve beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

Voordat Goethe in Weimar minister werd en samen met Schiller tot klassieke representant van de Duitse literatuur promoveerde, heeft hij haar in zijn jeugd grondig op zijn kop gezet. "Die Leiden des jungen Werthers", "Götz von Berlichingen", de "Urfaust", "Prometheus" en "Zum Shakespeares-Tag" zijn ontstaan vóór Weimar. Zij zijn geschreven in de geest van de Sturm und Drang, van het radicale subjectivisme dat het antwoord is op de afbraak van sociale en godsdienstige normen en waarden in de tweede helft van de 18e eeuw. Goethes helden willen authentiek leven, ook al stuiten daarbij aan hun grenzen. Daarbij past ook dat het genie formele literaire conventies opzij schuift, verzen door proza vervangt en gewoon zijn hart uitstort.
Deze teksten boeien tot op heden, niet alleen door hun onconventioneel taalgebruik, maar ook omdat zij maatschappelijke problemen aan de orde stellen die ook de moderne lezer aangaan: de maatschappelijke vervreemding van het individu, opgedrongen rolpatronen en het zoeken naar transcendentale oriëntatie.

Leerdoelen

De student oefent het interpreteren en contextueren van exemplarische literaire teksten die, vanwege hun historische en literaire positionering tal van aanknopingspunten bieden naar de literatuur en de sociale geschiedenis van de 18e t/m de 21e eeuw. Door de werkwijze in een kleine werkgroep leert de student vragen te stellen aan de tekst, - een onmisbare voorbereiding voor een bachelor- en masterscriptie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Wat betreft de weging het volgende:
1. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
2. het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

Toetsing:

Totale studielast : 5 EC = 140 uur of 10 EC = 280 uur .
Dit vak kan door BA-studenten met 5 of met 10 EC afgesloten worden. Als het vak met 5 EC wordt afgesloten, heeft de student de keuze tussen een mondeling tentamen of een schriftelijk werkstuk. Als het vak met 10 EC wordt afgeloten, zijn een mondeling tentamen en een schriftelijk werkstuk vereist.

Weging

Bij 5 EC: mondeling tentamen (100%) of schriftelijk werkstuk (100%)
Bij 10 EC: mondeling tentamen (50%) en schriftelijk werkstuk (50%)

Herkansing

De herkansing bevat dezelfde stof als het oorspronkelijke tentamen. Onderdelen die met “voldoende” (6) of beter zijn beoordeeld, kunnen niet herhaald worden,.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Een lijst met voorgeschreven literatuur alsmede een uitvoerig werkprogramma verschijnen begin augustus 2021 op de website www.klausgille.nl

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk):
    Telefoon: 023 527 41 65. Website: www.klausgille.nl

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.

Opmerkingen

Aanmelding verplicht (naast usis) bij k.f.gille@gmail.com vóór 15 augustes 2021.