Studiegids

nl en

Combinatoriek & Optimalisering

Vak
2021-2022

Verplichte voorkennis

Lineaire algebra 1, Analyse 1 en Programmeermethoden (alle niet verplicht)

Beschrijving

Het vak Combinatoriek en optimalisering is het eerste van de vier vakken die in Leiden het besliskundecurriculum vormen. Zoals de naam doet vermoeden, bestaat het vak min of meer uit twee delen. Het eerste gedeelte is meer theoretisch en legt een basis in de combinatoriek, plat gezegd het vakgebied dat draait om 'dingen tellen'. Het tweede gedeelte is meer toegepast en behandelt een aantal optimaliseringsmethoden waaronder dynamische en lineaire programmering, met als doel een wat algemene introductie te geven in het modelleren en algoritmisch benaderen van problemen. Ter onderstreping van dit doel horen er bij dit vak ook een set modelleeropgaven.

Eindtermen/Leerdoelen

Problemen oplossen en bewijzen leveren met combinatorische argumenten; gegeven vraagstukken modelleren als (wiskundig) optimaliseringsprobleem; optimaliseringsproblemen oplossen met de hand en met een computer.

Onderwijsvorm

Wekelijks 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege. Vier huiswerksets en één modelleeropgave, alle verplicht.

Toetsing

Het eindcijfer van het vak is opgebouwd uit drie delen, te weten:

  • 4 huiswerkopgaven (20%)

  • 1 modelleeropgave (die in koppels gemaakt mag worden) (10%)

  • schriftelijk tentamen (70%)
    Om het vak te halen, dient het gewogen gemiddelde van alle onderdelen minstens een 5,5 te zijn; het gewogen gemiddelde van de huiswerkopgaven en de modelleeropgave minstens een 5,0; en het cijfer voor het tentamen minstens een 5,0.
    Het schriftelijke tentamen heeft een schriftelijke herkansing. Indien het gewogen gemiddelde van de modelleeropgave en het huiswerk tussen de 4,0 en 5,0 ligt en het cijfer voor de modelleeropgave minstens een 5,0 is, dan is er na het tentamen de mogelijkheid om een extra opdracht te maken ter vervanging van één huiswerkset.
    Een resultaat van minstens 5,0 voor het huiswerk (gemiddeld); de modelleeropgave; of het tentamen, gehaald in het voorjaar van 2021, mag dit jaar worden hergebruikt.

Literatuur

Collegedictaat “Combinatoriek en optimalisering”. Dit is vanaf eind januari 2022 beschikbaar in Brightspace. Ook zal het vanaf begin februari 2022 in gedrukte vorm te koop zijn.

Brightspace/website

Voor alle communicatie wordt Brightspace gebruikt.

Contactinformatie

Mark van den Bergh: m dot j dot h dot van dot den dot bergh at math dot leidenuniv dot nl, kamer 217.