Studiegids

nl en

Geavanceerde Onderwerpen in de Besliskunde (BM)

Vak
2021-2022

Verplichte voorkennis

Aangezien je zelf kan kiezen welke onderwerpen je doet, wisselt dit per student. Op de site van het vak is een overzicht te vinden wat de voorkennis per hoofdstuk is, maar denk voornamelijk aan de andere besliskundevakken, dus Combinatoriek en Optimalisering, Discrete Besliskunde en Stochastische Besliskunde

Beschrijving

In dit vak komen verscheidene onderwerpen aan bod. Deels biedt het een verdieping op eerder opgedane kennis, en deels biedt het nieuwe onderwerpen om kennis mee te maken. Sommige onderwerpen zijn toepasbaar in het bedrijfsleven en geven manieren om optimale oplossingen te vinden voor specifieke problemen, andere onderwerpen zijn meer van theoretische aard. Onderwerpen die je onder andere kan doen zijn:

  • Onderwerpen in de Grafentheorie, waaronder matrixrepresentaties, vlakke en duale grafen, kleurproblemen, gewogen en ongewogen koppelingen in bipartiete en niet-bipartiete grafen, bomen.

  • Netwerkoptimalisering.

  • Matroïden, een algemene theorie over het begrip onafhankelijkheid.

  • Voorraadtheorie en algemene beslissingstheorie waarbij beslissingen moeten worden gemaakt terwijl je te maken hebt met stochastische omstandigheden.

  • Knapzakprobleem.

  • Betrouwbaarheidstheorie, waarbij je te maken hebt met systemen met componenten die kunnen uitvallen, en je wil dat je systeem blijft functioneren.

  • Lineaire optimalisering en speciale oplossingsmethoden hierbij.

  • Niet-lineaire optimalisering.

Onderwijsvorm

Het is een zelfstudievak. Je mag zelf, in overleg met de docent, kiezen welke hoofdstukken je interessant vindt en daarvan op eigen gelegenheid de opgaven maken en inleveren. Er is dus geen hoorcollege of werkcollege, maar vragen stellen kan natuurlijk wel.

Toetsing

De huiswerkopgaven en een mondeling tentamen als afsluiting.

Literatuur

Het dictaat, wat te vinden is op de website van het vak. Dit dictaat wordt regelmatig geüpdatet.

website

https://sites.google.com/view/geavanceerdebesliskundeleiden/home

Contact

E-mail: bk4leiden@gmail.com