Studiegids

nl en

Statistiek 1 (BFW)

Vak
2021-2022

Beschrijving

Bio-farmaceutisch onderzoek behoort voor het overgrote deel tot de empirische wetenschappen. Empirische wetenschappen zijn gebaseerd op waarnemingen en statistiek is de analysemethode om informatie te onttrekken uit de verkregen data. Tijdens de hoorcolleges behandelen we zowel de methodologische en theoretische grondslagen van de statistiek in relatie met experimenteel empirisch onderzoek. Daarnaast zullen er voorbeelden in detail worden besproken.
Tijdens de werkcolleges zullen de studenten statistische analyses uitvoeren op bestaande en gesimuleerde data sets afkomstig uit levenswetenschappelijk onderzoek. Deze werkcolleges zijn daarom meer toegepast en erop gericht om statistische analyse vaardigheden te ontwikkelen en de student in staat te stellen de theoretische kennis uit de colleges beter te kunnen duiden en bediscussiëren. De inhoud van de colleges is terug te vinden in screencasts en de methoden van de werkcolleges staan samengevat in uitgewerkte tutorial’s en templates.

Leerdoelen

Inzicht verschaffen in de relatie tussen onderzoek, waarnemingen, data en statistiek. Het omgaan met wetenschappelijke software en het verkrijgen van de essentiële vaardigheden voor de statistische analyse van data.
De student kan eenvoudige statistische analyses uitvoeren en het koppelen aan een simpel experimenteel ontwerp. De student kan een statistische analyse uitvoeren door tekst te combineren met code volgens beargumenteerde schema's.

Literatuur

  • Handouts and online boek welke beschikbaar worden gesteld via Brightspace.

  • De gebruikte software, R en Rstudio, is gratis en we raden het aan om het op je eigen computer of laptop te installeren. Zie Brightspace voor meer details.

Coordinator

Dr. H.G.J. van Mil

Onderwijsvorm

De hoorcolleges starten met de theorie welke ten grondslag ligt aan de behandelde statistische methode of argumentatie. Daarna wordt de besproken theorie in een praktisch voorbeeld uitgewerkt waarbij gebruik wordt gemaakt van het statistische scripttaal R. Het werkcollege start met het doorlopen van een tutorial met vragen in Rstudio, daarna gaan de studenten zelf aan de slag met vergelijkbare datasets.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (85 % van het eindcijfer) test hoofdzakelijk de theorie kennis met een enkele vraag over R-code.

  • Een opdracht in R test het gebruik van wetenschappelijk script talen en praktische statistische analyse (15 % van het eindcijfer)

Ingangseis

Niet van toepassing

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.