Studiegids

nl en

Academische Vorming 3

Vak
2021-2022

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 3 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming, waar gedurende de gehele bachelor aandacht aan wordt besteed. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken.

Binnen Academische Vorming 3 staat wetenschappelijke integriteit, het competentieprofiel en het arbeidsperspectief van een (geneesmiddel)onderzoeker centraal, aan de hand van (reflectie)opdrachten en verschillende trainingssessies.

Academische Vorming 3 ondersteunt de verdere ontwikkeling van de student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker. Hiertoe bouwt het vak voort op de kennis en vaardigheden die binnen het vak Academische Vorming 1 en 2 reeds zijn opgedaan.

Leerdoelen

  • Ethische dilemma’s herkennen en weloverwogen besluiten kunnen nemen op het gebied van ethiek en wetenschap.

  • Weten wat de kenmerken zijn van evidence-based medicine en het belang hiervan.

  • Reflecteren op eigen (academische) competentieontwikkeling, studieloopbaan en carrièreplanning

Vanuit Academische Vorming 3 bieden we je tijdens de Bachelor Onderzoeksopdracht (BOO) via het E-learning Skills Platform tevens ondersteuning m.b.t. het omgaan met wetenschappelijke literatuur, het voorbereiden van een wetenschappelijk onderzoek, het kritisch evalueren van jouw eigen werk en het werk van anderen, hoe je effectief kunt samenwerken, en hoe je jouw werk doeltreffend kunt overbrengen aan anderen.

Literatuur

Niet van toepassing.

Coördinator

Mw. Dr. M. de Graauw, Mw. Dr. E.K. Hoebe, en Dhr. Dr. D.J. Foschepoth

Doelgroep

BFW3

Onderwijsvorm

Online voorbereiding, trainingssessies, (reflectie)opdrachten.
NB De studiebelasting voor AV-3 bestaat uit een actieve bijdrage aan de trainingssessies (dit is een voorwaarde) en het schrijven van een persoonlijk Academic Statement.

Toetsing

De beoordeling van het vak Academische Vorming 3 wordt bepaald door onderstaande componenten, welke alle voldaan en voldoende moeten zijn:

  • Verplichte aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan “Bad Medicine” trainingssessie;

  • Verplichte aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan “Dilemma-game” trainingssessie;

  • De kwaliteit van de inhoud van het Academic Statement zal uitgedrukt worden als Onvoldoende/Voldoende/Goed. Het Academic Statement zal gebruikt worden tijdens de matchingsprocedure van de BOO. Bij een Onvoldoende beoordeling van het Academic Statement dient deze herschreven te worden door de student vóór de start van de BOO periode.

Ingangseisen

Niet van toepassing

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.