Studiegids

nl en

Recente romans

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

'Een Franse schrijver is iemand die in het Frans schrijft, een allochtone schrijver is iemand die in het Allochtoons schrijft en een Nederlandse schrijver schrijft in het Nederlands', zegt Hafid Bouazza geërgerd in een interview in het NRC Handelsblad. In dit college verdiepen we ons in het schrijverschap en het werk van auteurs als Bouazza, Rachida Lamrabet, Rodaan Al Galidi, Yasmine Allas en Naima El Bezaz. We doen dat aan de hand van het begrip ‘hybriditeit’.

‘Culturele hybriditeit’ ontstaat in het contact van culturen en levert een variëteit aan mengvormen op, zoals cultural borrowing (lenen), cultural meltingpot (versmelting), creolization (creolisering), cultural transfer (overdracht), cultural exchange (uitwisseling), cultural translation(culturele vertaling) en accomodation (aanpassing).

In de postkoloniale literatuurtheorie doet het begrip ‘hybriditeit’ dienst als tegenpool van essentialistische opvattingen van identiteiten en culturen. Het is een verzamelnaam voor de dynamische eigenschappen van identiteit: instabiliteit, diversiteit en homogeniteit. Soms wordt ‘hybriditeit’ juist voorgesteld als een essentie, een wezenskenmerk van migranten en hun werk: als iets dat hen méér kenmerkt dan andere auteurs of andere teksten. Hoewel het dan doorgaans een positieve – want creatieve – connotatie heeft, is het eigenlijk een vorm van stigmatisering. Bovendien kleeft er van oorsprong een meer negatieve betekeniscomponent aan het begrip.

We doen gedurende de cursus vier dingen:
1. We verdiepen ons in de theoretische discussies rondom het (culturele) hybriditeitsbegrip, aan de hand van teksten van onder anderen Homi Bhabha, Stuart Hall en Peter Burke.
2. We onderzoeken het gebruik van het begrip in de receptie (post)koloniale literatuur en migrantliteratuur: met welke aannames en waarden is het hybriditeitsbegrip verbonden?
3. We proberen vervolgens het concept zelf te operationaliseren: hoe kun je het begrip inzetten om de positie van schrijvers te beschrijven? En hoe kun je er romans mee analyseren?
4. We analyseren de positie van enkele auteurs in de moderne Nederlandse letterkunde én we analyseren hun werken aan de hand van het begrip.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:
1. ben je vertrouwd geraakt met de theoretische discussie rondom het begrip ‘hybriditeit’ en de toepassing ervan;
2. heb je inzicht verworven in de cultureel-institutionele omgang met moderne migrantliteratuur in Nederland;
3. heb je inzicht in de methodologische toepassing van het begrip ‘hybriditeit’ in de analyse van literaire werken en institutionele posities van schrijvers;
4. kan je zelfstandig relevante wetenschappelijke literatuur vinden, kritisch beoordelen en toepassen (analyseren en interpreteren) op romans, recensies en interviews;.
5. ben je in staat om verworven inhoudelijke kennis, inzicht en vaardigheden toe te passen in weekopdrachten, plenaire discussies en in een werkstuk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Voorbereiding colleges en peer feedback 30%

 • Referaat: 20%

 • Werkstuk: 60%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers waarbij voor het werkstuk ten minste een 5,5 gehaald dient te worden.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt bij aanvang cursus bekend gemaakt. Ter indicatie:

Romans van

 • Hafid Bouazza, Spotvogel (2009)

 • Naima el Bezaz, De weg naar het noorden (1995)

 • Royaan al Galidi, Holland (2020)

 • Rachida Lamrabet, Vrouwland (2007)

 • Chika Unigwe, De zwarte messias (2013) Beter nooit dan laat (2020)

Theorie

 • Amar Ancheraïou, Questioning Hybridity, Postcolonialism and Globalization. Palgrave Macmillan, 2011.

 • Ashcroft, Bill/ Gareth Griffiths/ Helen Tiffin: Key Concepts in Post-Colonial Studies. London/ New York, 1998.

 • Burke, P. (2009). Cultural Hybridity. Cambridge: Polity Press.

 • Joyce Goggin, Sonja Neef (ed.), Travelling Concepts I: Text, Subjectivity, Hybridity. ASCA, 2000. Hieruit bijv. Isabel Hoving over Hybridity.

 • Vanessa Guignery, e.a. (ed.) Hybridity: Forms and Figures in Literature and the Visual Arts, Cambridge 2011

 • Cornelia Leune, Grenzen des Hybriden? Konzeptualisierungen von Kulturkontakt und Kulturvermischung in der niederländischen Literaturkritik. (Niederlande-Studien Band 54.) Münster, Waxmann, 2013.

 • Henriette Louwerse, Homeless entertainment. On Hafid Bouazza’s Literary Writing. Cultural Identity Studies, Peter Lang: 2007.

 • Liesbeth Minnaard, New Dutch, New Germans, literary interventions, Amsterdam, 2009.

 • Sandra Ponzanesi, Daniela Merolla, ‘Introduction, in: Sandra Ponzanesi, Daniela Merolla, Migrant Cartographies, new cultural and literary spaces in post-colonial Europe, Lanham [etc.], 2005, p. 1-52

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.