Studiegids

nl en

Chinese taalkunde: Syntaxis

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Syntaxis is de leer van de zinsbouw. Het college behandelt de elementen die kunnen worden onderscheiden binnen een zin, en de manieren waarop deze elementen bijdragen tot de vorm en de betekenis van de zin.

Leerdoelen

 • Kennis over methoden en technieken van syntactisch onderzoek van Chinese talen;

 • Omgang met gesproken materiaal en schriftelijke bronnen over taal;

 • Ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie;

 • Gebruik van bibliotheek en online informatie;

 • Kritisch en analytisch lezen en luisteren;

 • Mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 • Verscheidene mondelinge en schriftelijke opdrachten (40% van het eindcijfer)

 • Werkstuk (60% van het eindcijfer)

 • Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten en het werkstuk, maar het cijfer voor het werkstuk mag niet lager zijn dan een vijf (5,0).

 • Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste definitieve versie een 4,99 of lager heeft gehaald.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Representatieve leesstukken uit de taalkundige literatuur. Na enkele weken kunnen de leesopdrachten worden aangepast aan speciale interesses van de groep.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent: dhr. dr. J.M. Wiedenhof jeroenATwiedenhof.nl

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie OA De Vrieshof

Opmerkingen

Zie Website