Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Leeslijst Antiek Jodendom en Rabbinica

Vak
2021-2022

Leeslijst wordt aan het begin van het semester ter beschikking gesteld.
Aanmelden bij M.L. Folmer