Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Van Psalm tot popsong

Vak
2021-2022

N.B. Inhoud van het vak volgt zo spoedig mogelijk