Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Zuid-Afrikaanse taalkunde: Afrikaans: Verlede en hede uit taalkundige perspektief

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Basiskennis taalkunde (Taal Mentaal 1 en 2 of equivalent). Goede beheersing van het Nederlands.

Beschrijving

De cursus behandelt de volgende aspecten van het Afrikaans:

 • Kennismaking Afrikaans

 • Ontstaansgeschiedenis Afrikaans

 • Woordenschat Afrikaans

 • Betekenisverandering

 • Lexicale verhoudingen

 • Categorisering

 • Figuurlijk taalgebruik

 • Taal als semiotisch systeem

 • Ambiguïteit en taalspel

 • Semantiek en creatief taalgebruik

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kan je, toegepast op het Afrikaans,:

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de structuur van het mentale lexicon;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de kernbegrippen van de semantiek;

 • kennis en inzicht in het mentale lexicon, de semantiek, de morfologie, de syntaxis en hun onderlinge wisselwerking toepassen in de analyse van zinnen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Opdrachten: 40%
Tentamen: 60%

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

In overleg.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.