Studiegids

nl en

Beeldende Kunst. Photography: Visual Conversations

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Aanmelding voor Photography: Viual Conversations vindt plaats in Osiris. Hier upload je een digitaal portfolio met beeldend werk, een opdracht (zie onder) en een motivatiebrief. Na evulatie door de docent, wordt een selecte groep uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze bestaat uit een online motivatiegesprek en het bespreken van het portfolio.

Je kunt je tot 15 augustus 2021 aanmelden voor de toelating via Osiris, zie link onder.

Specifieke informatie over de toegangseisen voor dit vak:
Maak de volgende opdracht:
Kies een voor jou bijzonder persoon en maak een serie foto’s die door de ogen van deze persoon genomen zijn. Dat kan een publiek persoon zijn maar ook iemand uit je familie of vriendenkring. Probeer jezelf in deze persoon te verplaatsen en je voor te stellen wat hij/zij/hen opmerkelijk of interessant zou vinden om door middel van foto’s vast te leggen. Gebruik je fantasie en verbeelding en probeer rekening te houden met de achtergrond en interesses van de gekozen persoon en maak dat zichtbaar in jouw foto’s. Het gaat er dus niet om wat jij interessant vindt maar wat jouw gekozen persoon interessant zou vinden. Maak minimaal 8 foto's voor deze opdracht (digitaal of analoog).
Daarnaast stel je een portfolio samen met eigen werk, van minimaal 10 maximaal 15 foto’s.
De gemaakte opdracht en je portfolio voeg je toe als PDF bestand (max. 20 mb) tijdens het aanmeldproces. Tevens schrijf je een motivatiebrief van maximaal 500 woorden waarin je je opdracht toelicht en uitlegt waarom je Photography: Visual Conversations wilt volgen.

Beschrijving

Dit keuzevak is een introductie in het medium fotografie waarbij het onderzoek naar de expressie- en toepassingsmogelijkheden van de fotografie centraal staat. We zien foto’s de hele dag, in het nieuws, als onderdeel van reclames, gepresenteerd als kunstwerken. Meestal denken we dat we onmiddellijk snappen wat we zien, dat de foto makkelijk en begrijpelijk is. Maar is dat wel zo? Weten wij hoe het beeld eigenlijk werkt en hoe wij de werkelijkheid door visuele representaties ervaren? In dit vak gaan studenten door middel van opdrachten en theoretische colleges de macht, complexiteit en werkingsmechanismen van fotografie ontdekken en onder controle krijgen.

De titel Photography: Visual Conversationsrefereert naar het verhaal dat je wilt vertellen als maker en deelt met het publiek. Maar het slaat ook op het gesprek tussen fotograaf en het subject voor je camera. We onderzoeken de machtspositie van de fotograaf als maker ten opzichte van het subject/de gemeenschap waar je mee samenwerkt en de verantwoordelijkheid die je als fotograaf hebt. In dit keuzevak gaan we dieper in op hoe je als maker samenwerkt met de mensen voor de camera en hoe je deze kunt betrekken in beslissingen. We behandelen begrippen als representatie, co-auteurschap, (cultural) appropriation, remixing en pop-cultuur en het werken met archiefbeeld/ found footage komt aan bod.
Praktische opdrachten worden ondersteund door theorie en verdieping in de geschiedenis en de hedendaagse fotografie. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van het feit dat studenten vanuit verschillende disciplines deelnemen en vanuit hun eigen achtergrond fotografie benaderen. Het wordt aangemoedigd om samen te werken, de hedendaagse fotograaf is namelijk onderdeel van een netwerk, een gemeenschap en het leggen van contacten en referentiekaders ontstaat al tijdens de studie.

Leerdoelen

Doel is te ontdekken op welke wijze fotografie een rol speelt in de maatschappij, hoe de perceptie van beeld werkt en hoe mensen beelden interpreteren. Studenten leren hoe ze deze kennis kunnen gebruiken om hun eigen ideeën via foto’s te communiceren naar de kijker. Door middel van experiment en onderzoek naar verschillende fotografie genres en technieken wordt het bewustzijn van het arsenaal aan mogelijkheden van fotografie groter. De opdrachten zijn gericht op de artistieke ontwikkeling. Aan het eind van dit programma is de student in staat zelfstandig werk te maken.

If you are intersted in viewing the works of this year's students, please visit the online exhibition Reef of Art here.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Klassikale besprekingen, werken in de fotostudio*, atelierbezoek* en expositie-bezoek*, maken van een eindtentoonstelling.

  • een en ander afhankelijk van de geldende corona maatregelen.

Toetsing

Aanwezigheidsplicht van 80%. Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak. Deelname aan de eindexpositie.

Literatuur

Wordt tijdens de eerste les bekendgemaakt.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden van 18 juni t/m 15 augustus 2021 Voor aanmelden, ga naar de kabk website

Contact

Liza Swaving

Opmerkingen

Je moet in het bezit zijn van een digitale of analoge fotocamera. Je dient voldoende tijd buiten de lessen om te hebben/vrij te maken om voor de opdrachten die je mee naar huis krijgt te kunnen fotograferen.

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten