Studiegids

nl en

Beeldende Kunst. Painting: Crafting Meaning with Colour

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Aanmelden voor Painting: Crafting Meaning with Colour vindt plaats in Osiris. Hier upload je een digitaal portfolio met beeldend werk en een motivatiebrief. Na evulatie door de docent, wordt een selecte groep uitgenodigd voor de tweede ronde. Deze bestaat uit een online motivatiegesprek en het bespreken van het portfolio. Er wordt gekeken naar technisch- en creatief vermogen, ideevorming, eigenheid/originaliteit, groeicapaciteit en motivatie. Een open en experimentele houding is essentieel.

Je kunt je tot 15 augustus 2021 aanmelden voor de toelating via Osiris, zie link onder.

Specifieke informatie over de toegangseisen voor dit vak:
Een portfolio met 10 tot 20 werkstukken op papier of doek, waaronder minstens 6 schilderijen (mag op papier).
Minstens 3 schilderijen naar de waarneming (portret, landschap, stilleven).
Minstens 3 schilderijen waarin de verbeelding en/of abstractie een rol spelen.

Het portfolio dient digitaal te worden toegevoegd tijdens de aanmeldprocedure in Osiris. Daarnaast schrijven studenten een motivatiebrief van max. 500 woorden waarin ze toelichten waarom ze willen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

Een schildercursus op academisch niveau. Hoe maak je een schilderij dat tot uitdrukking brengt wat je voor ogen hebt? Wat wil je schilderen en in welke vorm/stijl? In ongeveer 28 praktijklessen leer je een aantal vaardigheden die je hiervoor kunt inzetten. Er wordt aandacht besteed aan licht en donker, de verschillende kleuren en hun werking, vormgevoel, penseelstreek, compositie en aan verschillende manieren om diepte weer te geven. Je gaat schilderen naar de waarneming (o.a. model en stilleven), maar ook abstract en uit het hoofd. Je wordt aangemoedigd om te experimenteren en begeleid bij het leren reflecteren op je eigen werk. Gaandeweg de cursus wordt er ook meer aandacht besteed aan de inhoudelijke kant en aan het ontwikkelen van een eigen stijl en onderwerpkeuze. Hoe kom je tot ideeën en hoe geef je ze vorm? Je wordt aangemoedigd je te laten inspireren door bijvoorbeeld je directe omgeving, andere media, het onderwerp van je hoofdstudie, geheugen, gevoel, sociale betrokkenheid, verbeelding, een filosofische vraag of de pure handeling van het schilderen.
Een belangrijk element van de cursus is te leren kijken naar- en het analyseren van elkaars schilderijen en die van professionele kunstenaars. Elke les heeft een PowerPointpresentatie met afbeeldingen van relevante schilderijen uit de kunstgeschiedenis, en een gezamenlijke evaluatie. Minstens één keer bezoeken we gezamenlijk een museum.

Leerdoelen

Het intensiveren van de waarneming, het toepassen van de primaire beginselen van de schildertechniek; het bekijken en beschrijven van schilderijen; persoonlijke beeld- en ideeontwikkeling.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit een aantal modules gericht op techniek, waarneming en inhoud. Elke module bestaat uit een aantal lessen waarin een specifieke werkwijze of onderwerp centraal staat. De meeste lessen bevatten: praktische schilderopdrachten gericht op het leren omgaan met de verschillende materialen en technieken met hun specifieke expressie en toepassingsmogelijkheden; en op de waarneming en de idee-ontwikkeling. Er is individuele begeleiding tijdens het schilderen en individuele beoordeling van huiswerk gemaakt in een inspiratieboek; een PowerPointpresentatie met relevante afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis; een groepsgesprek en een gezamenlijke evaluatie van het werk; Andere lessen bestaan uit een museumbezoek, lezingen door studenten, evaluaties en het organiseren van een tentoonstelling.
If you are intersted in viewing the works of this year's students, please visit the online exhibition Reef of Art here.

Toetsing

Aanwezigheid van minstens 80%. Presentatie. Individuele beoordeling van werkstukken aan eind het eind van de cursus. Afgerond individueel project. Minstens 20 schilderijen en een vol inspiratieboek. Bevredigende ontwikkeling. Deelname expositie.

Literatuur

Schildersmaterialen; ezels; inspiratieboek; modellen; stillevens; foto’s; A4-tjes met informatie; laptop; USB-stick; monitor; PowerPointpresentaties met geprinte kunstenaarslijst; museumbezoek; eventuele andere middelen.

Aanmelden

Voor het academisch jaar 2021-2022 is de uiterste datum van aanmelding 15 augustus 2021.

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden: je kunt je aanmelden in Osiris via deze link.

Contact

Liza Swaving

Opmerkingen

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten "Keuzevakken muziek en beeldende kunsten")