Studiegids

nl en

Gedeeld onderwijs: keuzevak bij Koreastudies, Chinastudies of South and Southeast Asia Studies

Vak
2021-2022

Gedeeld onderwijs

In het tweede jaar volgen studenten minimaal één (studenten die in het tweede semester naar Japan gaan) en maximaal twee (studenten die het reguliere programma in Leiden volgen) cursussen ‘gedeeld onderwijs.’ Om aan het onderdeel gedeeld onderwijs te voldoen dient de student een keuze te maken uit inhoudelijke BA-cursussen (één respectievelijk twee maal 5 EC) op niveau 100, 200 of 300 die gegeven worden bij de aan de studie Japans gerelateerde opleidingen van Koreastudies, Chinastudies en South and Southeast Asian Studies. Dit onderdeel is bedoeld om de inhoudelijke kennis van de (Oost-)Aziatische regio te vergroten. Dit betekent dat er geen taalvakken kunnen worden gekozen (tenzij er een sterk inhoudelijk aspect aanzit; twijfel je of je vak van voorkeur toegestaan is, leg het voor aan de examencommissie vóórdat je aan het vak begint). Kijk op de studiegidspagina’s van de respectievelijke opleidingen voor een vak dat jouw interesse heeft.

EC’s behaald voor het onderdeel gedeeld onderwijs worden NIET automatisch geregistreerd onder je studievereisten. Als je cijfer en EC’s geregistreerd staan onder studieresultaten, kun je via uSis een verzoekschrift indienen om het ook mee te laten tellen onder je studievereisten. De knop hiervoor vind je onder het onderdeel gedeeld onderwijs binnen je studievereisten.