Studiegids

nl en

Ondernemerschap en psychologie. Over het belang van falen om succesvol te kunnen zijn 

Vak
2021-2022

De vakbeschrijving is te raadplegen op de pagina van Honours Academy: Ondernemerschap en psychologie. Over het belang van falen om succesvol te kunnen zijn

LET OP: dit is een zogenaamde interdisciplinaire Honours Class en is dus geen “vak” dat valt onder het onderwijsprogramma van Honours College Law. Je kan dit vak dus wel volgen voor je facultaire HC Law, maar het geldt dan dus als een Honours Class. Iedere Honours student dient in het 2e of 3e jaar verplicht zo’n Honours Class te volgen.

Er is keuze uit diverse vakken. Deze worden aangeboden in het eerste semester, het tweede semester, en in de zomer.

De 2e en 3e jaars HC Law deelnemers zijn al op de hoogte van de gang van zaken bij en procedures van Honours Classes. Voor de 1e jaars die in 2021-22 2e jaars worden volgt hieronder enige nadere informatie.

Studenten die (in het 1e sem. 20-21) al zoals dat heet ‘voorlopig’ waren toegelaten tot HC Law hebben over de Classes op 12 juli en op 16 aug. mails van de zgn. Honours Academy ontvangen.

AANMELDEN
Voor de Honours Classes in het 1e semester 21-22 is de aanmeldperiode van ma. 16 aug. t/m d. 2 sept 23:59 uur.
Aanmelding moet via een speciaal online aanmeldsysteem van de Honours Academy. Voor dit systeem dien je een apart account aan te maken. Je kunt dus niet automatisch inloggen met je ULCN-account.

De 1e jaar die al meededen aan HC Law ontvingen over die aanmelding in de mail van 16 aug. specifieke info én de Handleiding.
Studenten die pas vanaf eind aug. gaan deelnemen en in het 1e sem. al zo’n Honours Class willen doen, moeten ons van HC Law dat onverwijld per mail honours@law.leidenuniv.nl melden. Dan sturen wij ook jou die Handleiding voor dat aanmeldsysteem.

Bij Honours Classes vindt in diverse gevallen ook selectie plaats (mede omdat er meer belangstellenden dan plekken zijn).
De volgorde waarin de aanmeldingen binnenkomen is niet van belang. Daarom moet je in het aanmeldsysteem een korte motivatie in te vullen. Doe dat heel zorgvuldig! Zorg voor een goede inhoudelijke, onderbouwde motivatie. Geef aan wat interessant en boeiend is aan het onderwerp, het vak, de onderwijs-/toetsvormen. En (ver-)meld bv. vakken die je gevolgd hebt en die er (enigszins) bij aansluiten of anderszins zaken die maken dat de docent jou bij dat vak wil hebben.

**Uiterlijk 27 september **hoor je van de Honours Academy of je tot je Honours Class bent toegelaten.

Indien je vragen hebt, lees dan de informatie over de aanmeldperiode op de website van de Honours Academy en bekijk hun FAQ. Mocht je hierna nog vragen hebben, dan kun je een e-mail sturen naar baclasses@ha.leidenuniv.nl.