Studiegids

nl en

Inside-Out Prison Exchange

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law. En eventueel andere goede 3e jaars niet-Honours College studenten als er open plaatsen (zouden) zijn.

De selectie van studenten vindt plaats na een sollicitatieprocedure. Geïnteresseerde studenten moeten een reflectiebrief, cijferlijst en curriculum vitae inleveren. In de reflectiebrief is het de bedoeling dat de sollicitant zijn/haar eigen leven bekijkt vanuit het perspectief van een gedetineerde. Hoe zou een gedetineerd persoon kijken naar het leven van de student? Wat denkt de sollicitant dat de gedetineerde denkt over het leven van de sollicitant? (Beschrijf in max 700 woorden).

Beschrijving

Inside-Out Prison Exchange is een onderwijsprogramma (oorspronkelijk uit de Verenigde Staten), een vak, waarin studenten en gedetineerden samenwerken aan onderzoeksvragen op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en significante sociale thema’s.
Het onderwijs vindt plaats op een unieke locatie buiten de faculteit, namelijk binnen de muren van de gevangenis. Het onderwijsprogramma heeft als uitgangspunt dat studenten en gedetineerden van elkaars kennis kunnen profiteren. De studenten werken aan inhoudelijke verdieping, professionele vaardigheden, en onderzoeksvaardigheden in een interdisciplinaire praktijkomgeving. Op deze manier krijgen zij inzicht in de belevingswereld van daders, en zullen gedetineerden een waardevolle bijdrage leveren aan onderwijs waarin zij zelf veelal het onderwerp zijn.
Het vak, en daarmee de faculteit en de Universiteit, kan op deze manier niet alleen een waardevolle bijdrage leveren aan kennisbehoefte van gedetineerden, bijvoorbeeld over het strafrechtsysteem, maar ook levert het interessante resultaten op voor overheidsinstanties.

Leerdoelen

*Het ontwikkelen van analytische vaardigheden met betrekking tot verschillende relevante criminologische en strafrechtelijke onderwerpen dmv van transformatief leren.
*Kritisch reflecteren op criminologische en/of strafrechtelijke kennis zoals opgedaan in de studie, door middel van ‘perspective taking’.
*Het ontwikkelen van openheid naar de samenleving, affiniteit met andere culturen, het vertrouwd raken met mensen uit kwetsbare sociale groepen en mensen met verschillende achtergronden.
*Juridische informatie toegankelijk maken voor justitiabelen dmv ontwerp van infographics (legal design).

Doelstelling van het vak
Het opleiden van studenten tot goede juristen en criminologen. Een goede jurist of criminoloog is in staat om opgedane kennis in de praktische context toe te passen. Om dit te kunnen, is naast het informatief leren - het toevoegen van kennis -, ook het transformatief leren - vanuit verschillende perspectieven leren kijken - een waardevolle competentie. De studenten werken aan inhoudelijke verdieping, professionele vaardigeden, en onderzoeksvaardigheden in een interdisciplinaire praktijkomgeving. Op deze manier krijgen studenten inzicht in de belevingswereld van daders en zullen gedetineerden een waardevolle bijdrage leveren aan onderwijs waarin zij zelf veelal het onderwerp zijn.

Eindkwalificaties (eindtermen vanhet vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
*sociale vaardigheden zoals samenwerken met personen van een compleet andere achtergrond;
*trainen van reflectieve vaardigheden;
*omzetten van academische inzichten naar de praktijk.

Onderwijsvormen

Let op: in verband met COVID-19 kan de opzet van het vak nog wijzigen.
Het vak zal bestaan uit acht bijeenkomsten die grotendeels plaats zullen vinden in een penitentiaire inrichting.
Leidse studenten zullen samen met gedetineerde personen onderwijs volgen in de vorm van werkcolleges en practica rondom criminologische, sociologische en strafrechtelijke onderwerpen.
Het vak zal starten met een introductie bijeenkomst (op het KOG/online) en vindt verder plaats in de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard. PI Heerhugowaard is slecht te bereiken met Openbaar Vervoer.

Aanwezigheid bij en participatie aan dit vak is natuurlijk verplicht. Zoals bij alle vakken van HC Law. Dit, mede i.v.m. het karakter en de opzet van HC Law en de vakken daarvan, die daardoor mede de status van praktische oefening hebben.

Toetsing

Toetsvormen

  • Tussentijdse reflectieverslagen

  • Eindopdracht (essay)

Inleverprocedures
nnb

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace

Literatuur

Verplicht studiemateriaal:
Via Brightspace.

Periode

Het onderwijs vindt plaats op de maandagmiddag van blok 4, dat is de weken van ma. 11 april t/m ma. 23 mei 2022.
Voor maandag 18 april (Pasen) wordt vervanging gezocht.
Bij de maandagmiddag, moet je echt aan de hele middag zelf denken, en de hele middag beschikbaar hebben en houden.
Er zijn helaas nog veel onzekerheden maar, maar je moet dus denken aan de tijd van ong. 13:00 tot 17:00 uur.

Aanmelden

De selectie van studenten vindt plaats na een sollicitatieprocedure.
Geïnteresseerde studenten moeten inleveren:

  • een reflectiebrief, zie voor inhoud daarvan hierboven bij toegangseisen

  • cijferlijst

  • curriculum vitae
    bij de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

De opzet is om de aanmelding van dit vak zoveel als mogelijk gelijk op te laten lopen met die van de andere HC Law vakken v/h 2e sem.
Indien je serieus belangstelling hebt voor dit vak en beginsel daaraan wilt deelnemen, laat ons dat dan weten op uiterlijk woe. 21 dec.
Als je reflectiebrief, cv en het overzicht cijfers dan nog niet klaar zijn, mag je die tot do. 6 jan. inleveren. Dan starten we z.s.m. de beoordelings-/selectieronde.
Omdat je dus nog geen zekerheid hebt dat je dit vak kunt volgen, moet/kan je ook een alternatief vak opgeven. Daar zetten we je dan op een soort reservebank totdat er zekerheid is. Indien onverhoopt niet, dan kan je dat vak volgen.

Minimum en maximum aantal deelnemers

12 Leidse HC studenten.
Daarbij komen ook ongeveer hetzelfde aantal gedetineerde ‘studenten’ om de groep aan te vullen.

Contact