Studiegids

nl en

Blockchain – toepassingen in en impact op de juridische dienstverlening en praktijk; voor Advocatuur, Notariaat en Bedrijfsjuristen

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Wat is blockchain en hoe werkt het? Stap in de Blockchain-trein! Doe mee aan het begrijpen en toepassen van dit nog vrij recente en revolutionaire fenomeen. Hoe weet je wanneer je blockchain kunt gebruiken? En moet je kunnen programmeren om blockchain toe te kunnen passen? Voor iedereen die van blockchain heeft gehoord, maar nog niet helemaal weet wat je met blockchain kunt doen, lanceert Honours College Law dit jaar het vak ‘Blockchain – toepassingen in en impact op de juridische dienstverlening en praktijk. ; voor Advocatuur, Notariaat en Bedrijfsjurist.

Dit vak is bestemd voor aankomende advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen die meer willen leren over* de impact die blockchain heeft op de juridische praktijk*.
Blockchain technologie verandert namelijk nú al het bedrijfsleven, de overheid, de samenleving, en de juridische praktijken. Het omvat allerlei applicaties die een fundamentele impact zullen hebben op ook de manieren waarop we het zakelijke, bedrijfs- en juridische leven organiseren.

Gedurende een periode van 7 weken wordt een afwisselend programma aangeboden over blockchain op het raakvlak van wetenschap en praktijk. Het vak is specifiek ontwikkeld ten behoeve van studenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en er is geen voorkennis vereist.
Het programma start met twee interactieve introductiecolleges waarin de theorie en werking van blockchain wordt besproken. Voorts worden de studenten bekend gemaakt met Legal Design Thinking als framework voor het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor juridische vraagstukken.
Hierna volgen 4 werkgroepen waarin de deelnemers in teams aan de slag gaan met het ontwikkelen van een oplossing voor een juridisch vraagstuk waar blockchain toepasbaar is. De studenten krijgen in deze werkgroepen uitleg en begeleiding van ervaren blockchain-kenners en van juristen, advocaten en notarissen die bekend zijn met de toepassing in de juridische praktijk.
De docent, drs. Jan Willem Kakebeeke, is al vele jaren betrokken bij Legal Tech ontwikkelingen. Hij is gefascineerd door de impact van technologie en innovatie op o.a. ondernemerschap en de juridische branche.
Een focus van hem is het om studenten te informeren en met hen te spreken over de veranderingen die Legal Tech zal hebben op hun toekomstige werkomgeving. Bij dit vak werkt hij o.a., samen met de ‘Dutch Blockchain Coalition’ (DBC). Dat is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Hun ‘missie’ is om kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten, en om mede daarmee de decentrale inrichting van de digitale infrastructuur in Nederland te versnellen. Ze proberen een omvangrijk publiek-privaat netwerk te activeren en verbinden. https://www.dutchblockchaincoalition.org/

Het einddoel van het vak is het opleveren van een idee voor een blockchain toepassing in de vorm van een Legal Design.

Leerdoelen

 • Doelstelling van het vak*

Dit vak stelt als doel een verdiepende introductie te bieden tot de toepassingen van blockchain in juridische dienstverlening. Studenten worden uitgedaagd op het raakvlak van wetenschap en praktijk blockchain concepten en theorieën te implementeren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Een goed begrip van het functioneren van blockchain in de context van de juridische praktijk;

 • In staat zijn mondeling en schriftelijk uitleg te kunnen geven aan derden over blockchain en de relevantie voor juridische dienstverlening kunnen toelichten;

 • Een juridisch innovatie vraagstuk kunnen analyseren en een goed gestructureerd advies schrijven en presenteren;

 • Kennis nemen van- en ervaring opdoen met Legal Design als hulpmiddel bij juridische vraagstukken;

 • De meerwaarde van een advies helder en overtuigend kunnen communiceren;

 • Andere studenten voorzien van advies en feedback;

 • Werken in teamverband.

Onderwijsvorm

Werkgroepen
6 sessies à 3 uur
Namen docenten: drs. J.W.A. Kakebeeke & gastdocenten
twee interactieve introductiecolleges en vier werkgroepen/seminars.

Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Presentaties eindresultaten
1 sessie van 3 uur
Vereiste voorbereiding door studenten: Presentatie van onderzoeksresultaten met behulp van PowerPoint.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvormen

 • Individuele opdracht (op basis van literatuur en inhoud van werkgroepen): 40% van eindcijfer

 • In teams uitgewerkt innovatievraagstuk (Design Thinking / Legal Design): 40% van eindcijfer

 • Presentatie eindresultaat: 20% van eindcijfer

Inleverprocedures
Inleveren op Brightspace.

Periode

Dit vak wordt verzorgd in blok 3, zijnde de zeven weken in de periode van 7 febr. t/m 25 maart 2022,
en de bijeenkomsten zijn op de donderdagen, van 17:15 tot 20:00 uur.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace.

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van artikelen zowel uit de wetenschap als in toegepaste vorm bij dit vak. Deze zullen via Brightspace ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de administratie van HC Law.

Maximum aantal deelnemers

Maximaal 24 deelnemers.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. J.W.A. Kakebeeke;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat 071 – 527 7851;

 • E-mail: j.w.a.kakebeeke@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscaal en economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.