Studiegids

nl en

Biochemie 1 practicum

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW.

Beschrijving

Het practicum illustreert enkele onderwerpen uit de theoretische vakken Biochemie 1 en Moleculaire Genetica 1.
Onderdeel DNA: isolatie en karakterisering van plasmide-DNA; transformatie van bacteriën.
Onderdeel eiwitten: isolatie d.m.v. affiniteitschromatografie; karakterisering en opbrengstbepaling d.m.v. enzymactiviteit en elektroforese.

Leerdoelen

 1. Het verkrijgen van een dieper inzicht in de collegestof.
 2. Het leren (samen-) werken in een laboratoriumomgeving.
 3. Het verwerven van basale biochemische vaardigheden.
 4. Het leren rapporteren van wetenschappelijke resultaten.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Practicum, inclusief verslaglegging.

Toetsing en weging

 • Indrukcijfer: bepaald door mate van voorbereiding, inzet en inzicht, alsmede de werkwijze, praktische vaardigheden en communicatie (40% van het eindcijfer).

 • Verslaglegging, bestaande uit twee verslagen (ieder 30% van het eindcijfer).

 • Bijkomende voorwaarden voor slaging: indrukcijfer en verslaggemiddelde elk minimaal 5,5; afzonderlijke verslagen elk minimaal 5,0.

 • Voor het succesvol afronden van het practicum en toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen dat verbonden is aan het practicum, is ten minste actieve deelneming aan alle onderdelen van het practicum verplicht, behoudens die onderdelen waarvoor door of namens de examencommissie vrijstelling is verleend.

Literatuurlijst

Zie literatuur bij de vakken Biochemie 1 en Moleculaire Genetica 1. Een uitgebreide practicumhandleiding wordt uitgereikt.

Inschrijven

Alle studenten die voor het eerst starten met de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en tentamens van het eerste semester.
Voor overige studenten geldt: om deel te kunnen nemen aan dit practicum is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor MyStudymap.

LET OP:

 • De inschrijving voor dit practicum sluit 28 dagen** vóór de eerste activiteit = het introductiecollege van het practicum.

 • Ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

dr. M.H. de Smit

Opmerkingen

Niet van toepassing.