Studiegids

nl en

Organische chemie 1

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Tijdens de (werk)colleges worden de basisbeginselen van de organische chemie behandeld, waaronder het tekenen van moleculen (tellen valentie-elektronen en toepassen octet-regel), hybridisering, orbitaal theorie (kwalitatief), het herkennen van reacties en het opstellen van mechanismen. De opgaven uit de werkcolleges hebben als doel het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken.

Leerdoelen

Aan het einde van het vak

 • weten studenten de namen van functionele groepen van organische moleculen.

 • kennen studenten de naamgeving/structuur van standaard moleculen en van een 30-tal basis begrippen/principes uit de organische chemie.

 • kunnen studenten de organische chemische regels toepassen om reacties te herkennen en een mechanisme op te stellen.

 • zijn de studenten in staat om het periodiek systeem te gebruiken voor het oplossen van simpele zuur/base vragen, alsmede vertrekkende groep reeks en nucleofiliciteit.

 • kunnen studenten het elektrofiel/nucleofiel herkennen en het mechanisme van een reactie optekenen.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

 • Thuis opdrachten

 • Combinatie van hoor- en werkcollege

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen.

Literatuurlijst

 • Organic Chemistry, Clayden, Greeves and Warren; OUP Oxford, 2nd edition, ISBN 9780199270293

Inschrijven

Alle studenten die voor het eerst starten met de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en tentamens van het eerste semester.
Voor overige studenten geldt: om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.
LET OP NIEUW:

 • inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding

 • je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd

 • Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dhr. Dr. ing. M. Overhand

Opmerkingen

Niet van toepassing.