Studiegids

nl en

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vak
2022-2023

IBP students, see Personality, Clinical and Health Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
De klinische psychologie richt zich op de kenmerken, oorzaken en diagnostiek en behandeling van psychopathologie. De gezondheidspsychologie houdt zich bezig met gezondheidsbevordering en de psychologische kenmerken, oorzaken en behandeling van lichamelijke klachten en ziektes.

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis over etiologie, diagnostiek en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie, van lichamelijke aandoeningen en bevordering van gezondheidsgedrag;

  • Verwerven van basale kennis rond de persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie en gezondheidsproblemen;

  • Ervaring opdoen met het opstellen en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoord gedragsveranderingsprogramma, en het presenteren van informatie en e-health interventies.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur (weblectures beschikbaar).
8 werkgroepen van 2 uur (aanwezigheid verplicht).

Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. In geval van overmacht mogen maximaal 2 bijeenkomsten worden gemist. Indien men afwezig is bij de bijeenkomst waarbij men zelf moet presenteren leidt dit tot 2 punten aftrek op dit deelcijfer. Te laat komen (>10 min) wordt als afwezig gezien.

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen dat bestaat uit circa 55 vier-keuzevragen (70% van het eindcijfer). De werkgroepen worden afgesloten met een werkgroepcijfer (30% van het eindcijfer).

Compensatie is mogelijk indien tentamencijfer en werkgroepcijfer beiden ≥5.0 zijn.

Het werkgroepcijfer wordt opgebouwd uit twee individuele opdrachten (2x 0,35) en een presentatie (0,30).

Bij een onvoldoende werkgroepcijfer (5.0 is, en de opdracht die niet herkanst wordt >5.0 is. De presentatie kan niet worden herkanst.

De literatuur voor het tentamen is het volledige en vernieuwde ‘Custom Published Book’: Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology, Leiden University Custom Edition, McGrawHill)en de slides van de colleges.

Het boek van K. Pryor is geen onderdeel van het tentamen.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.
Inzage in het tentamen vindt plaats op een plenaire bijeenkomst enige weken na het tentamen (datum wordt op het tentamen bekend gemaakt).

Literatuur

1) Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie: Custom Published Book’ (Introduction to Personality, Clinical & Health PsychologyLeiden University Custom Edition, McGrawHill

NB: Dit is een zgn. ‘Custom Published Book’ – een selectie van hoofdstukken uit drie boeken, dat door de uitgever speciaal voor deze cursus is gedrukt. Dat scheelt aanzienlijk in de aanschafprijs. Het ‘Custom Published Book’ voor PKG is verkrijgbaar bij de boekenshop van Labyrint en studystore (details zullen op Brightspace gedeeld worden).

Uiteraard kunt u ook de drie boeken aanschaffen waaruit het Custom Book is samengesteld.Deze zijn: Larsen & Buss (2017), Personality Psychology, 2nd revised edition (ISBN 9780077175177)Nolen-Hoeksema (2022)Abnormal Psychology, 9th edition (ISBN 9781265237769 )and Taylor (2018), Health Psychology, 10th edition (ISBN 9781259870477).

Voor de werkgroepen wordt daarnaast dit boek voorgeschreven:
2) K. Pryor. Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training [Paperback] Ringpress Books; 3rd edition (2006). ISBN-13: 978-1860542381

Contact