Studiegids

nl en

Ontwerp, analyse en productzorg van biologicals

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Student is ingeschreven bij de master Bio-Pharmaceutical Sciences of Farmacie van de universiteit Leiden.

Beschrijving

De meeste nieuwe geneesmiddelen die momenteel op de markt komen zijn eiwitten of peptides. De kennis hierover mag niet ontbreken bij Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie studenten. Ook is de kennis over de ontwikkeling van nieuwe vaccins in zeer korte tijd enorm toegenomen. Het keuzevak ‘Ontwerp, analyse en productzorg van biologicals’ is bedoeld voor de masterfase Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie. De studenten krijgen onderwijs in de ontwikkeling en het gebruik van biologicals en leren aanvullende competenties door met elkaar samen te werken. Ook wordt onderwijs gegeven in de ontwikkeling van vaccins en met name ook over de stabiliteit van deze nieuw ontwikkelde producten. Het keuzevak wordt afgesloten met een video-opdracht die in groepsverband (3 tot 5 studenten Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie) wordt uitgewerkt.

Leerdoelen

Dit keuzevak is met name ook bedoeld om Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie studenten te leren samenwerken met inbreng van eigen kennis en competenties. Na afloop van dit vak is de student in staat om:

  1. de processen die ten grondslag liggen aan de productie van eiwitten en peptides uit te kunnen leggen.
  2. de zuiverheid, veiligheid en stabiliteit van biologicals te beoordelen en een overzicht te kunnen geven van de analytical toolbox voor de karakterisering van biologicals (inclusief beschrijving van de onderliggende principes van de technieken).
  3. de basisprincipes van de productie en analyse van vaccins uit te kunnen leggen.
  4. aan te kunnen geven hoe in de praktijk deze innovatieve geneesmiddelen gebruikt dienen te worden en welk adviezen je aan patiënten en zorgverleners moet geven voor de juiste toepassing.
  5. originele biologicals te kunnen onderscheiden van biosimilars en welke regelingen van toepassing zijn bij de registratie van deze producten
  6. via een video-groepsopdracht het ontwerp, analyse of productzorg van een biological of vaccin te laten zien met inachtneming van de voorgaande leerdoelen

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Werkcolleges
Werkstuk in de vorm van een YouTube film

Toetsing en Weging

De toetsing bestaat uit 2 onderdelen:

  • Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen:50%

  • Video-opdracht: 50%

Voor ieder toetsonderdeel dient minimaal een 5,0 of hoger te worden gehaald, waarbij het gemiddelde van beide onderdelen minimaal een 5,5 dient te zijn om het vak te kunnen behalen.

Indien voor een van de onderdelen lager dan een 5,0 wordt gehaald dan dient de student een extra tentamen of opdracht uit te voeren in overleg met de coördinator en in overeenstemming met de richtlijnen van de opleiding.

Literatuurlijst

Aan te schaffen:
Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar, Bernd Meibohm (Eds.). Pharmaceutical Biotechnology. 5th ed. 2019. Hardcover ISBN 978-3-030-00709-6. Softcover ISBN 978-3-030-00711-9. eBook ISBN 978-3-030-00710-2

Doornemen:
Daan J.A. Crommelina, Yvonne Bouwman-Boer. Pharmacy preparations: Back in the limelight? Pharmacists make up your mind!. Int J Pharm 514 (2016) 11–14.
Wim Jiskoot, M. Reza Nejadnik, Ahmad S. Sediq. Potential Issues With the Handling of Biologicals in a Hospital. Journal of Pharmaceutical Sciences 106 (2017) 1688-1689
Daan J.A. Crommelin, Thomas J. Anchordoquy, David B. Volkin, Wim Jiskoot, Enrico
Mastrobattista. Addressing the cold reality of mRNA vaccine stability. https://doi.org/10.1016/j.xphs.2020.12.006

Links to scientific literature focused on the characterization of biologicals will be provided at the start of the course.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Rawi Ramautar (Bio-Pharmaceutical Sciences)

Opmerkingen