Studiegids

nl en

Voortgangstoets

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Verplicht voor alle Geneeskunde studenten van jaar 1 Bachelar tot en met jaar 3 Master studenten.

Beschrijving

De voortgangstoets is een formatieve digitale toets, die de kennis van de student toetst op het eind van de opleiding. Alle studenten van het eerste jaar van de bachelor- tot het einde van de master opleiding maken dezelfde toets. Alleen de laatste jaar master studenten maken deze toets summatief op papier. Er wordt van de studenten verwacht dat zij een degelijke analyse maken van hun toets en deze analyse opnemen in het E-portfolio.

Leerdoelen

Behouden en vergroten van kennis noodzakelijk om als basisarts te kunnen werken

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

De norm

De norm voor de voortgangstoets wordt na afloop van de toets, voor de bachelorfase per studiejaar vastgesteld en voor de masterfase per meetmoment. Hierdoor kan de norm aanzienlijk verschillen tussen toetsen, waardoor het geen zin heeft om uit te gaan van een score die behaald moet worden.

Geldigheidsduur

Het voortgangstentamen is met ingang van collegejaar 2020-2021 twee jaar geldig. Bij studieonderbreking, PhD traject bepaalt de examencommissie op welk meetmoment het eerstkomende voortgangstentamen gehaald moet gaan worden.

Hoe telt de voortgangstoets mee?

De wijze waarop de voortgangstoets meetelt is geregeld in de Regels en Richtlijnen van de studie Geneeskunde bij het LUMC. De regeling is als volgt: Elk jaar zijn er vier voortgangstoetsen. Deze vormen samen het zogenaamde voortgangstentamen. De studenten van alle curriculumjaren (1 t/m 6) moeten deelnemen aan het voortgangstentamen. Voor het voortgangstentamen krijg je 2 studiepunten. Er is geen compensatie met andere toetsen mogelijk. Om respectievelijk jaar 1,2, 3, 4 of 5 of 6 te halen moet je dus slagen voor het voortgangstentamen. Bij een korte onderbreking i.v.m. een studieonderdeel gevolgd in het buitenland kan de coördinator van de VGT een ontheffing verlenen.
Indien je jaar 6 eerder wilt afronden, kun je een verzoek doen om het Voortgangstentamen eerder te laten berekenen aan de examencommissie.
Verdere informatie over de Voortgangstoets kun je vinden op de BB-module Voortgangstoets en op de landelijke website van de interfacultaire Voortgangstoets geneeskunde www.ivtg.nl.

Literatuurlijst

Inschrijven

Instructie voor aanmelding voor de VGT kun je vinden op de BB-module Voortgangstoets.
www.ivtg.nl

Contact

Coördinator Voortgangstoets mevrouw C. (Tineke) Krommenhoek-van Es MSc

Opmerkingen