Studiegids

nl en

MD/PhD-traject

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Om het MD/PhD-traject te kunnen volgen, moet je een Honoursstudent Geneeskunde zijn. Daarnaast dien je je propedeuse in één keer met gemiddeld een 7.0 te hebben behaald zonder herkansingen. Meer informatie over de aanmeldprocedure vind je onder ‘Aanmelding’.

Beschrijving

3010HC160Y - waarde 500
Het MD/PhD-traject is dé manier om al in je tweede jaar van de studie geneeskunde eigen onderzoek te doen! In dit traject leer je om zelfstandig onderzoeker te worden onder persoonlijke, intensieve begeleiding van een mentor. Je gaat op de onderzoeksafdeling van je keuze in het LUMC aan eigen, meestal lopend onderzoek werken dat je kunt voortzetten in je master geneeskunde. Met de afdeling maak je afspraken over de aanwezigheid en invulling van het onderzoek. Ook kun je deelnemen aan werkbesprekingen en Journal clubs (literatuurbesprekingen) als je reguliere onderwijs het toelaat. Het MD/PhD-traject is nadrukkelijk gericht op het behalen van de PhD-graad en leidt dan tot een academische promotie.

Onderwijsvorm

Als student van het MD/PhD-traject doe je onderzoek op een afdeling in het LUMC.

Toetsing

Om het MD/PhD-traject te laten meetellen voor het Honoursprogramma, moet zowel een door de onderzoeksbegeleider ondertekende urenregistratie als een reflectieverslag (half A4) worden ingeleverd bij dr. Nelleke Gruis (gruis@lumc.nl). Uit de urenregistratie moeten verschillende uitingen van vorderingen blijken zoals abstracts voor een congres en artikelen in wording. Het aantal ECTS dat in uSis bijgeschreven wordt, hangt dus af van het aantal bestede uren.

Aanmelding

Voor het MD/PhD-traject moet je aan een selectieprocedure deelnemen. Studenten die voor het traject in aanmerking komen, krijgen voor 1 oktober van het tweede jaar een mail van het secretariaat PhD-trajecten waarbij ze worden uitgenodigd om te solliciteren voor het traject. Voor de sollicitatie moet je uiterlijk 1 november een duidelijke motivatiebrief, cijferlijst en cv opsturen naar secretariaat-phd-trajecten@lumc.nl. Uit alle aanmeldingen worden maximaal 10 kandidaten geselecteerd en de uitslag wordt in december bekend gemaakt.

Contact

Het aanspreekpunt voor dit traject is dr. Nelleke Gruis (gruis@lumc.nl). Ook kun je contact opnemen met secretariaat-phd-trajecten@lumc.nl.