Studiegids

nl en

Klassieke Mechanica a

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Wiskunde en Natuurkunde op het niveau van respectievelijk VWO Wiskunde B en VWO Natuurkunde
Analyse 1na en Lineaire Algebra 1na

Beschrijving

In dit eerste college Klassieke Mechanica leer je hoe (niet-relativistische) bewegingen van objecten in een drie-dimensionale ruimte, zoals die volgen uit de wetten van Newton, wiskundig beschreven kunnen worden.
De besproken concepten zoals de behoudswetten en het opstellen van krachtenbalansen vormen de basis voor de beschrijving van de meeste natuurkundige processen en zijn daarom van groot belang.

Het college bestaat uit hoorcolleges, daarbij behorende werkcollege opdrachten, en demonstraties.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
1. Beweging en versnelling van objecten
2. Wetten van Newton
3. Energie, arbeid, impuls en impulsmoment
4. Bewegingsvergelijkingen van een puntdeeltje in drie dimensies
5. Harmonische bewegingen, resonantie, gedreven en gedempte oscillatie
6. Frictie: statische en dynamisch
7. Bewegingen en botsingen van meerdere deeltjes
8. Rotaties om een vaste as: traagheidsmoment, draaimoment, krachtmoment
9. Conservatie krachten en potentiele energie
10. Niet-inertiaalsystemen (versnellend/roterend): Corioliskracht, centripetale kracht, transversale kracht, schijnkrachten.

Leerdoelen

Na succesvol afronden van deze cursus kun je niet-relativistische bewegingen van objecten in de drie-dimensionale ruimte wiskundig beschrijven.
Dit houdt in dat je

  • de wetten van Newton in drie dimensies kunt gebruiken om de beweging van eenvoudige objecten in twee en drie dimensies op te stellen en daarmee de optredende krachten kwantificeren.

  • waar van toepassing energie, arbeid, impuls en impulsmomenten kunt berekenen .

  • de behoudswetten kunt toepassen om dynamische situaties van meerdere deeltjes kwantitatief te beschrijven.

  • rekening kunt houden met verschillende vormen van frictie (statisch en dynamisch, lineair en kwadratisch) en aandrijving bij het berekenen van bewegingen.

  • bewegingen in niet-interiaalsystemen kwantitatief kunt beschrijven en de daarin optredende krachten kent, zoals de Coriolis kracht en de centripetale en transversale kracht.

  • de concepten conservatieve kracht en potentiële energie kunt toepassen.

Algemene Vaardigheden

Je leert complexe mechanische situaties te analyseren en te abstraheren door het maken van opgaven tijdens het werkcollege.

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Zie Brightspace. Dit vak wordt in het Nederlands gegeven.

Toetsing en weging

Schriftelijke tussentijdse toets (halverwege de collegereeks) en tentamen, die 30% en 70% aan het totale cijfer bijdragen.

Verder worden huiswerkopdrachten verstrekt die, bij inleveren van minimaal 80% van de opdrachten (>55% per opdracht correct), een bonus van 0.5 kunnen leveren op het cijfer. De bonus wordt alleen meegeteld als het cijfer uit toets en tentamen of hertentamen minimaal een 5.5 is.

De herkansing bestaat uit een schriftelijk (her)tentamen en telt voor 100% van het schriftelijke cijfer. De bonus blijft ook bij het hertentamen staan.

Literatuurlijst

Verplicht: Intermediate Dynamics, Patrick Hamill, 2nd edition (Cambridge University Press)

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Contact

Contactgegevens docent: dr. Daniela Kraft

Opmerkingen

geen