Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 1 NA

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Wiskunde op het niveau van VWO Wiskunde B.

Beschrijving

Lineaire algebra is de theorie van vectoren, lijnen, platte vlakken en stelsels lineaire vergelijkingen. Het is ook de taal die benodigd is om wat je leert bij het vak Analyse 1 te kunnen uitbreiden naar hoger-dimensionale situaties (bewegingen in meerdere richtingen, vectorvelden, gekromde ruimtes). Daarnaast maak je kennis met de manier waarop wiskundigen de kennis in hun vakgebied uitbreiden: door de begrippen vast te leggen in definities en er stellingen over te bewijzen met logische bewijstechnieken.

Inhoud:

  • Inleiding in de hoger-dimensionale meetkunde: afstanden en hoeken in de n-dimensionale ruimte

  • Stelsels lineaire vergelijkingen op een systematische manier oplossen

  • Deelruimte en dimensie

  • Lineaire transformaties van de n-dimensionale ruimte, en de bijbehorende matrices

  • Eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix

  • Oplossen van lineaire differentiaalvergelijkingen

  • Orthogonale bases, projecties en spiegelingen

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de bovenstaande wiskundige onderwerpen en kun je hiermee rekenen en redeneren.

Algemene vaardigheden

Je maakt kennis met de manier waarop wiskundigen de kennis in hun vakgebied uitbreiden: door de begrippen vast te leggen in definities en er stellingen over te bewijzen met logische bewijstechnieken. Je leert je berekeningen en antwoorden duidelijk en logisch op te schrijven.

Rooster

Rooster
In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

(Online) hoorcollege, (online) werkcollege en huiswerk (zowel inleveropdrachten als huiswerk dat niet nagekeken wordt)

Toetsing en weging

Het tentamen bestaat uit twee delen. Ongeveer halverwege het semester is er een tussentijdse toets over het eerste deel van de stof, die voor 30% meetelt. Het afsluitende tentamen gaat over het laatste deel van de stof en telt voor 70% mee. Om voor het vak te slagen, moet het gewogen tentamencijfer tenminste een 5,5 zijn (afgerond een 6).

Als je het tentamen hebt gehaald, wordt dit cijfer verhoogd met een bonus van 1/10 van het gemiddelde cijfer van alle huiswerkopdrachten, tot een maximum eindcijfer van 10. Deze regel geldt ook voor het hertentamen.

Literatuurlijst

We volgen het boek "Linear Algebra" van by J.B. Fraleigh en R.A. Beauregard (3rd edition). Te koop via studievereniging De Leidsche Flesch, maar ook al vele jaren oud, dus goed tweedehands te verkrijgen. De uitgave door Pearson uit de jaren 2010 en de uitgave door Addison-Wesley uit de jaren 1990 zijn identiek. We behandelen waarschijnlijk hoofdstukken 1 t/m 6 (en slaan daaruit een paar secties over). Zie Brightspace voor aanvullende korte notities.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Contact

Dr. P.J. Bruin

Opmerkingen

Studenten die een dubbele bachelor Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met wiskunde doen, volgen het vak Lineaire Algebra 1 samen met de wiskundestudenten.