Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 2 NA

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Lineaire Algebra 1 of 1NA

Beschrijving

Het college Lineaire Algebra 2NA is een directe voortzetting van het eerstejaarscollege Lineaire Algebra 1NA. Enerzijds worden een aantal nieuwe onderwerpen behandeld, anderzijds wordt in dit college meer de nadruk gelegd op een abstractere benadering van de lineaire algebra. Er wordt tevens aandacht besteed aan een aantal toepassingen binnen de natuurkunde. Anders dan bij Lineaire Algebra 1NA wordt vanaf het begin ook aandacht besteed aan complexe vectorruimten.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

 • Reële en complexe vectorruimten, lineaire deelruimte, basis

 • lineaire afbeeldingen, de matrix van een lineaire afbeelding

 • inwendige producten op vectorruimten

 • orthogonale projecties, orthonormale bases

 • basistransformaties

 • speciale afbeeldingen: hermitese, unitaire, orthogonale, normale afbeeldingen

 • kwadratische en hermitese vormen

 • spectraalstellingen

Algemene Vaardigheden

 • oefenen met algemene wiskundige vaardigheden

 • een conclusie helder en exact leren opschrijven

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Zie Brightspace

Toetsing en weging

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (3 uur)

 • (optioneel) huiswerk

Door het inleveren van huiswerk (5 of 6 keer) kan een bonus van maximaal 0,5 punt worden verdiend die bij het tentamencijfer wordt opgeteld. Inleveren van huiswerk is niet verplicht. Voor een voldoende resultaat dient echter voor het tentamen minimaal 5,5 te worden gehaald.

Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen. Hierbij komt de huiswerkbonus te vervallen en is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Voor het huiswerk is er geen mogelijkheid tot herkansen.

Literatuurlijst

Er is een collegedictaat en een opgavenbundel die via blackboard kunnen worden gedownload. Ook is er een papieren versie beschikbaar.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman +31 71 527 7124 Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Studenten die een dubbele bachelor Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met wiskunde doen, volgen het vak Lineaire Algebra 2 samen met de wiskundestudenten.