Studiegids

nl en

Statistiek (BSK)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Het doel is dat studenten worden voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van onderzoek met behulp van statistische methoden. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, datavisualisatie). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken om een verband tussen variabelen te analyseren: associatiematen en significantietoetsen.

Leerdoelen

 • Statistische basisvaardigheden aanleren om kwantitatieve gegevens te beschrijven;

 • Inzicht in de theorie van het schatten en toetsen;

 • Gebruik van statistische basistechnieken voor bivariate data analyse;

 • Actieve toepassing van statistische methoden met SPSS;

 • Voorbereiding op het zelfstandig doen van onderzoek: studenten moeten in staat zijn om een eenvoudig onderzoeksproject op te zetten, een aantal eenvoudige toetsen toe te passen, te interpreteren en deze professioneel samen te vatten en te presenteren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Totaal 140 uur, bestaande uit:

 • 14 u hoorcolleges

 • 14 u werkgroepen

 • 6 u tentaminering

 • 106 u zelfstudie

Toetsing en weging

 • Schriftelijk tentamen, multiple choice (60% van het eindcijfer).

 • Onderzoeksnota 1 (15% van het eindcijfer).

 • Onderzoeksnota 2 (25% van het eindcijfer).

Het gemiddelde eindcijfer dient voldoende te zijn, waarbij de verschillende componenten onderling gecompenseerd kunnen worden. Een herkansing is mogelijk bij een onvoldoende cijfer voor het schriftelijk eindtentamen en onderzoeksnota 2. Onderzoeksnota 1 kan niet herkanst worden.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Bij het missen van een verplichte werkgroep, dient een vervangende opdracht te worden gemaakt. Als een student twee verplichtingen heeft gemist kan die niet verder aan het vak deelnemen.

Literatuurlijst

Healey, J.F. (2015). Statistics. A Tool for Social Research. Belmont California: Wadsworth Cengage Learning. 10e of 11e druk.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf dinsdag 13 december 13.00 uur.
Let op: inschrijven voor de werkgroepen is mogelijk vanaf woensdag 11 januari 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Dr. J. van der Voet j.van.der.voet@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen