Studiegids

nl en

Politicologie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

De politicologie is een belangrijk onderdeel in de studie Bestuurskunde, vooral omdat beide vakgebieden nauw met elkaar samenhangen. In deze cursus worden de studenten bekend gemaakt met de belangrijkste ontwikkelingen en thema’s in dit vakgebied. Daarbij gaan wij zowel in op de Nederlandse politiek als op ontwikkelingen in andere nationale politieke systemen, waaronder democratieën, autoritaire systemen en electorale autoritaire systemen. Ook zullen we aandacht besteden aan de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer en gemeenten, en de daaropvolgende coalitieonderhandelingen voor het vormen van een nieuwe regering. We praten daarover in sommige hoorcolleges, maar gaan ook zelf aan de slag in de vorm van een ‘serious game’. Dit spel zal zich op nationaal niveau afspelen. De uitdaging is: ben jij in staat om jouw partij in het kabinet te krijgen?

De Nederlandse politiek staat echter allang niet meer op zichzelf. Door de grotere mobiliteit van geld, goederen, diensten en personen zijn landen steeds meer met elkaar vervlochten geraakt. Dat heeft geleid tot allerlei vormen van geïnstitutionaliseerde samenwerking op internationaal vlak. Voor de Nederlandse politiek is vooral de samenwerking in het kader van de Europese Unie belangrijk omdat het ook invloed heeft binnen Nederland. Dit onderwerp zal in het tweede jaar van de bachelor aan bod komen in het vak European Union Politics and Policy. In het vak politicologie kijken we met een vergelijkende blik naar de invloed van andere internationale ontwikkelingen (bijv. postmaterialisme, milieu problematiek, identiteitspolitiek, opkomst van autoritaire regimes) op nationale politieke systemen.

Leerdoelen

 • Studenten kunnen de ontwikkeling van de politicologie in relatie tot de studie Bestuurskunde uitleggen en toepassen;

 • Studenten kunnen de ontwikkelingen in de (Nederlandse) politiek uitleggen en toepassen;

 • Studenten kunnen de wisselwerking tussen de internationale en nationale politiek beschrijven en toepassen;

 • Studenten kunnen de verhouding tussen politieke theorie en de dagelijkse praktijk beschrijven en toepassen in een rollenspel.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkgroepen en een simulatiespel waar studenten aan deel moeten nemen.

Tijdsbeslag: 140 uur

 • Hoorcolleges: 14 uur (7 hoorcolleges van 2 uur)

 • Werkcolleges: 12 uur (6 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur)

 • Toetsing: 5 uur

 • Zelfstudie en voorbereiding: 109 uur

Toetsing en weging

De beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Tentamen met open vragen en essayvragen (70%). Voor de datum van dit tentamen, zie het rooster of deze syllabus onder ‘andere belangrijke data’ (dat geldt ook voor een eventueel hertentamen; daarbij is ook de beoordelingsregeling relevant);
2. Individueel reflectiepaper op basis van participatie in het rollenspel (verplicht) (30%);
3. Verder worden de meeste hoorcolleges met een quiz afgesloten. Dat zijn 8 vragen over de stof van het hoorcollege. De winnaar van de quiz krijgt een halve punt extra voor zijn of haar tentamencijfer. Je kunt alleen één keer het winnen van deze quiz laten meetellen. Voor het meedoen aan de quiz dien je fysiek aanwezig te zijn bij het hoorcollege.

Beoordelingsregeling
Studenten mogen deelcijfers compenseren. Verder gelden per onderdeel de volgende regels.

 • Deelcijfers behaald tijdens het academisch jaar 2021-2022 behouden hun geldigheidsduur in het academisch jaar 2022-2023.

 • Beoordeling rollenspel: participatie in het rollenspel is definitief en kan niet worden herhaald (er wordt gewerkt met een aanwezigheidsverplichting). Het reflectiepaper wordt beoordeeld.

 • Studenten mogen niet meer dan 1 werkgroep zonder geldige reden missen. Missen studenten meer dan 1 werkgroep zonder geldige reden, dan is de student uitgesloten van verdere deelname aan het vak.

 • Herkansing van het tentamen: studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • Orvis, S. and Drogus, C.A. (2021) Introducing Comparative Politics. Concepts and Cases in Context. Fifth Edition. London: Sage.

 • Andeweg, R.B., G.A. Irwin and T. Louwerse (2020) Governance and Politics in the Netherlands, Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan (Fifth edition).

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf dinsdag 13 december 13.00 uur.
Let op: inschrijven voor de werkgroepen is mogelijk vanaf woensdag 8 maart 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Dr. R. de Ruiter:
r.de.ruiter@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen