Studiegids

nl en

Public Affairs

Vak
2022-2023

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Public affairs heeft betrekking op de manier waarop verschillende soorten organisaties politiek lobbyen en een goede maatschappelijke reputatie nastreven. In elk beleidsproces zijn er organisaties en groepen met specifieke belangen die beslissingen in hun voordeel proberen te beïnvloeden. De ene keer willen ze een kwestie op de agenda te zetten, de andere keer trachten ze net te vermijden dat een bepaald dossier onder de politieke aandacht komt.

Hoe doen ze dit nu precies, via welke strategieën, en wat is hun impact op het beleid? Hoe kunnen we de activiteiten van diverse organisaties zoals werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, NGOs, burgergroepen en publieke instellingen beter begrijpen? Hoe gaan beleidsmakers om met hun eisen? Hoe transparant is lobbying, en wat betekent dit voor het principe van democratische vertegenwoordiging? Deze cursus introduceert jullie tot de wereld van public affairs of belangenvertegenwoordiging, waarin naast effectief lobbyen ook de maatschappelijke reputatie van organisaties steeds belangrijker wordt, en zij meer verantwoording dienen af te leggen over hun functioneren en rol in besluitvormingsprocessen.

Bij het behandelen van deze vragen komt zowel het perspectief van belangenorganisaties aan bod, als de manier waarop beleidsmakers zoals ambtenaren en politici omgaan met hun eisen, en keuzes maken over welke belangen zij al dan niet gehoor geven.

Leerdoelen

Deze cursus geeft jullie een introductie tot de diversiteit van organisaties die lobbyen in de politieke arena, waarbij we zowel aandacht hebben voor hun strategieën en tactieken als voor de effecten van deze activiteiten op beleidsbeslissingen en de reputatie van belangenorganisaties.

Na het succesvol voltooien van deze cursus zijn jullie in staat om:

 • Het lobby-speelveld en de diversiteit van actoren adequaat te beschrijven.

 • Aan te geven hoe diverse organisaties verschillende strategieën toepassen om toegang te krijgen tot beleidsmakers en een positief imago te behouden.

 • De interactie en relaties tussen de aanbodzijde (belangengroepen) en de vraagzijde (beleidsmakers) toe te lichten en te analyseren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges
  Aanwezigheid bij de hoorcolleges wordt zeer sterk aangeraden; de inhoud van de gastcolleges voor dit vak vormen een onderdeel van het eindpaper.

 • Werkgroepen
  Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, zoals zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden (aantoonbaar!) of studiegerelateerde verplichtingen (goedgekeurd door studieadviseur) kan hierop een uitzondering worden gemaakt, en dan enkel indien je dergelijke omstandigheden vooraf en schriftelijk kenbaar hebt gemaakt bij de docent van het je werkgroep. Na overleg binnen het onderwijsteam zal vervolgens een beslissing genomen over de mogelijke verdere deelname aan de werkgroep. Indien de reden voor afwezigheid volledig beantwoordt aan bovenstaande criteria, zal je niet uitgesloten worden van de werkgroep maar wel een vervangende opdracht dienen in te leveren.

De totale werklast is 140 uur:

 • hoorcollege: 7 x 2 (14)

 • werkgroepen: 7 x 2 (14)

 • zelfstudie en voorbereiding opdrachten: 112

Toetsing en weging

Groepsopdracht: onderzoekspaper (40%)
Individuele opdrachten policy brief (60%)

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen. Om de cursus te behalen, moet een cijfer van minimaal 5,5 behaald worden voor zowel de onderzoeksopdracht als voor de policy brief.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

De inlevertermijn van de papers is terug te vinden op Brightspace.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Een verzameling internationale en Nederlandstalige artikelen, wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf dinsdag 13 december 13.00 uur.
Let op: inschrijven voor de werkgroepen is mogelijk vanaf woensdag 11 januari 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Dr. B. Fraussen: b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl
Dr. E. Aizenberg e.aizenberg@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen