Studiegids

nl en

Beleid 2: Implementatie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en II wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en inzichten van de beleidswetenschappen. Beleid I gaat in op de beleidsvorming en de beleidsbepaling. Beleid II richt zich op de beleidsuitvoering. De cursus Beleid III gaat over beleidsevaluatie, beleidsleren en beleidsverandering.

Leerdoelen

Bij het behalen van de cursus Beleid II zijn de studenten in staat om:

  • De implementatie van beleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces;

  • Bestaande theorieën en kernconcepten rond beleidsimplementatie te kunnen benoemen en te begrijpen;

  • Verschillende bronnen van complexiteit bij implementatie te kunnen onderscheiden in een beleidsimplementatieproces.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges – Groepswerk

Totale studielast: 140 uren

  • Hoorcolleges: 12 uren

  • Groepswerk: 25 uren

  • Tentamen: 5 uren

  • Zelfstudie: 98 uren

Toetsing en weging

Het tentamen bestaat uit twee delen:

  • Groepswerk met eindproduct: 20%

  • Schriftelijk tentamen: 80%

Compensatie tussen de onderdelen is mogelijk. Voor de eindbeoordeling dient in totaal minimaal een 5,5 behaald te worden.

Naast de verplichte literatuur behoort de collegestof ook tot de tentamenstof.

Verdere informatie over de toetsen (opzet, inlevertermijn, etc.) wordt voor aanvang van de cursus via Brightspace meegedeeld in de syllabus.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Herkansing
Studenten die het schriftelijk tentamen willen herkansing dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Let erop bij de inschrijving het activiteitennummer te gebruiken, dat is te vinden op het tentamenrooster.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur wordt voorafgaand aan de start van het vak bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf dinsdag 13 december 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Dr. R.J. Anderson r.j.anderson@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen