Studiegids

nl en

Leiderschap en prestaties

Vak
2022-2023

Toegangseisen

BBO studenten jaar 3.

Beschrijving

Overheidsorganisaties worden continu geconfronteerd met eisen om effectief en responsief te zijn, innovatieve diensten te introduceren, efficiëntie te verhogen of anderszins hun prestaties te verbeteren. Het thema leiderschap krijgt hierom veel aandacht, zowel in de praktijk als in de wetenschap. Het is misschien wel het meest besproken verschijnsel, maar tegelijkertijd ook het minst begrepen. De cursus Leiderschap en Prestaties verdiept zich in de state-of-the-art leiderschapsliteratuur en past deze theorieën toe op een publieke sector context. Zo worden verschillende leiderschapsconcepten en hun potentiële uitkomsten besproken, waaronder transformationeel en transactioneel leiderschap en hun impact op motivatie, leiderschap in relatie tot diversiteit en inclusiviteit, en teamleiderschap en het effect op teamuitkomsten.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • Kunnen studenten leiderschapsconcepten en -theorieën begrijpen en toepassen op een publieke sector context.

  • Zijn studenten in staat om verschillende typen leiderschapsstijlen en hun uitkomsten te onderscheiden.

  • Zijn studenten in staat om de effectiviteit van leiderschap in publieke organisaties te evalueren en op theorie gebaseerd advies te formuleren.

  • Kunnen studenten reflecteren op hun persoonlijk leiderschap en persoonlijke leerdoelen ontwikkelen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

De cursus wordt gegeven door middel van hoorcolleges en seminars (werkgroepen). De kernconcepten en theorieën van deze cursus worden in de hoorcolleges geïntroduceerd.

In de seminars wordt de inhoud van de cursus uitgewerkt, met close readings van artikelen, bespreken van cases, en werken aan het persoonlijk leiderschapsplan.

Deelname aan alle wekelijkse seminars is verplicht om de cursus te halen. Maximaal één seminar kan worden gemist, onder de voorwaarden dat 1) de student een geldige reden heeft en 2) dat dit voorafgaand aan de les per e-mail is meegedeeld aan de werkgroepdocent. Aan het einde van de cursus moet een extra opdracht worden gemaakt voor het missen van een seminar.

Studielast

  • Hoorcollege: 8 uur

  • Seminars: 6 uur

  • Toetsing: 5 uur (incl. 2 uur inzage)

  • Kennisclips, opdrachten en zelfstudie: 121 uur

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit een tentamen, dat 50% van het eindcijfer bepaalt en een persoonlijk leiderschapsplan dat voor 50% meetelt. Voor beide onderdelen dien je minimaal een 5,5 te behalen om het vak succesvol af te kunnen ronden.

Deelcijfers die zijn behaald in studiejaar 2021-2022 behouden hun geldigheid voor het studiejaar 2022-2023.

Informatie over tentamens vind je op de website. De inlevertermijn van verslagen is terug te vinden op Brightspace. Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor zelf in te schrijven via uSis. Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Voor elk college is er een selectie van artikelen, die aangekondigd worden in de vakwijzer. Artikelen zijn beschikbaar via de UL-bibliotheek en dienen vooraf het college gelezen te worden.

Aanvullende leesmateriaal zal via Brightspace beschikbaar worden gesteld.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf dinsdag 13 december 13.00 uur.
Let op: inschrijven voor de werkgroepen is mogelijk vanaf woensdag 11 januari 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Dr. Tanachia Ashikali t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl
Spreekuren op afspraak.

Opmerkingen

-