Studiegids

nl en

Beleid 3: Beleidsevaluatie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor bachelor Bestuurskunde studenten.

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en II wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en inzichten van de beleidswetenschappen. In Beleid I gaat in op de beleidsvorming en de beleidsbepaling. Beleid II richt zich op de beleidsuitvoering. En de cursus Beleid III gaat over beleidsevaluatie, beleidsleren en beleidsverandering.

In deze cursus bekijken we hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid – mede op grond van deze beoordelingen – in de loop van de tijd verandert. De prestaties van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties worden tegenwoordig door een scala van partijen en instituties kritisch gevolgd. Daarbij worden uiteenlopende maatstaven voor succes en falen gehanteerd. Bovendien veranderen in de loop der tijd nogal eens de (politieke) maatstaven waarmee wordt teruggekeken op beleidsprestaties uit het verleden. Evaluatie van beleid kent daarom altijd een zekere selectiviteit.

Wij gaan in deze cursus na hoe, waarom en door wie beleid wordt geëvalueerd, en hoe het kan dat wij ons over bepaalde bestuurlijke en beleidsmatige (wan)prestaties veel drukker maken dan over andere. Daarbij staan we ook stil bij de manier waarop beleid verandert. Kritiek op het bestaande beleid is daarvoor een belangrijk ingrediënt. Beleidsvorming wordt vaak voorgesteld als een proces van ‘trial and error’. Daarmee wordt bedoeld dat ieder beleid in zekere zin een hypothese is, die op de werkelijkheid wordt uitgeprobeerd. Als blijkt dat het niet werkt, heeft de beleidsvoerder de kans om iets te leren, en het op een andere manier opnieuw te proberen. Maar gaat het in de beleidspraktijk nu ook zo? Leren beleidsmakers van het verleden (via beleidsevaluaties), of komen beleidsveranderingen op heel andere wijze tot stand.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus hebben studenten meer inzicht in en begrip van: het doen van evaluatieonderzoek, de methoden voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek, de verschillende typen en benadering van beleidsevaluatie, beleidsgericht leren, beleidsverandering, en beleidsadvisering.

Door het uitvoeren van een zelfstandig evaluatieproject ontwikkelen studenten praktische basiskennis en vaardigheden, die nodig zijn voor het uitvoeren van een beleidsevaluatie en het doen van aanbevelingen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en feedbackbijeenkomsten.

Toetsing en weging

Toetsing Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & paper (50%)
Herkansing: Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & paper (50%)

Compensatie is niet toegestaan.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Wordt in de vakwijzer bekend gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf dinsdag 13 december 13.00 uur.
*Voor de werkgroepen van Beleid 3 hoef je je niet in te schrijven, alleen voor het vak zelf. De indeling van de werkgroepen gebeurt op basis van thema’s.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Mevr. Dr. Anchrit Wille
E-mail: a.c.wille@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-