Studiegids

nl en

Economische Theorie van Politiek

Vak
2022-2023

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten te introduceren in de economische theorie van politiek (‘public choice’ of ‘rational choice theory’) om daarmee inzicht te krijgen in collectieve besluitvorming. Deze theorie is gebaseerd op een analytische methode die, eenmaal toegepast, baanbrekende inzichten over politiek en bestuur heeft opgeleverd. Denk aan het onmogelijkheidstheorema van Arrow, Ostrom’s werk over instituties die problemen rondom ‘common pool resources’ kunnen voorkomen of de theorie van Olsen over collectieve actie. Dat heeft geleid tot een verandering in ons denken over de mogelijkheden van collectieve actie, het functioneren van politiek, de rol van instituties en het verloop van beleidsprocessen. Deze cursus presenteert de bouwstenen van deze theorie en gaat in op verschillende toepassingen zoals de analyse van stemprocessen, samenwerking en de vormgeving van instituties, inclusief de effecten van die instituties op gedrag. De deelnemers leren de noodzakelijke vaardigen om deze theorie in eigen analyses en onderzoek toe te passen.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de logica en belangrijke vraagstukken van de economische theorie van politieke besluitvorming uitleggen;

  • Studenten hebben voldoende vaardigheden om op basis van deze theorie een kritische analyse te maken van een concreet besluitvormingsproces in de publieke sector;

  • Studenten kunnen belangrijke onderdelen van de economische theorie van politieke besluitvorming (bijvoorbeeld de effecten van verschillende stemprocedures, de effecten van politieke instituties, de logica van coalitievorming) toepassen op besluitvormingsprocessen in de publieke sector.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit kennisclips die online kunnen worden gevolgd, colleges waarin toepassingen van de stof worden besproken en rollenspellen waarin de stof kan worden toegepast. Deelname aan de rollenspellen is verplicht.

Tijdsbeslag: 140 uur

  • Colleges: 24 uur in totaal waarvan (a) 14 uur kennisclips in de vorm van video’s over de leerstof en (b) 10 uur in de vorm van 5 colleges (van 2 uur).

  • Rollenspellen: 6 uur in totaal voor 2 bijeenkomsten met rollenspel van elk 3 uur.

  • Toetsing: 34 uur in totaal waarvan (a) 3 uur voor in totaal 3 meerkeuzetoetsen, (b) 2 uur voor in totaal 2 korte reflectiepapers over de rollenspellen en (c) 29 uur voor de eindopdracht.

  • Zelfstudie en voorbereiding: 76 uur (voorbereiding colleges, voorbereiding op de rolspellen en de bestudering van de literatuur).

Toetsing en weging

Eindcijfer: Het eindcijfer bestaat uit een ‘take-home’-werkstuk (70% van het eindcijfer) in combinatie met de quizzes (beoordeling: Pass/Fail) en twee korte reflectiepapers over de rollenspellen (elk 15% van het eindcijfer). Het eindcijfer wordt alleen gegeven wanneer je een voldoende hebt gehaald voor alle drie wekelijkse meerkeuzetoetsen of de herhaaltoets (Pass).

Compensatie en herkansing:

  • De eindopdracht moet voldoende zijn. In het geval van een onvoldoende moet de student de eindopdracht herkansen. Bij herkansing van de eindopdracht moet, zoals bij ieder tentamen, een nieuwe opdracht worden gedaan.

  • De cijfers over de reflectie-papers kunnen worden gecompenseerd.

  • Iedere quiz kan een keer worden herhaald; wanneer een student alsnog een 'fail' heeft, moet een herhaaltoets over alle quizzes worden gedaan. Daarvoor is een 'pass' nodig om de cursus af te ronden.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Zie Brightspace pagina van de cursus.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf dinsdag 13 december 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Prof.dr. B. Steunenberg: b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen