Studiegids

nl en

Politiek en Beleid

Vak
2022-2023

Beschrijving

Beleid is een van de belangrijkste instrumenten om politieke idealen te verwezenlijken. Beleid kan tot structurele veranderingen leiden (denk aan de invoering van de welfare state); het kan ook het onvermogen van de politiek symboliseren (denk aan Obamacare). Beleid is soms bijzonder effectief (veiligheid op vliegvelden), in andere gevallen helemaal niet (recidive gedetineerden). Waarom is beleid soms effectief en vaak niet? Hoe komt het tot stand? Wie “maakt” beleid? Hoe beïnvloedt de effectiviteit van beleid wat burgers van de overheid vinden?

In deze collegereeks worden theorieën besproken die een (deel)antwoord op deze vraag bieden. We verkennen de levenscyclus van beleid (van agendering tot uitvoering, van evaluatie tot terminering) en we bespreken de vele factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van beleid.

Leerdoelen

Doel: 1: De studenten nemen kennis van theorieën op het gebied van beleidsvorming en –uitvoering. Zij begrijpen welke factoren de acceptatie en implementatie van beleid beïnvloeden.
Doel: 2: De studenten zijn in staat deze theorieën toe te passen in de analyse van beleidsprocessen in en buiten Nederland.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Toetsing

  • 100% eindtentamen (bestaande uit 100% open vragen)

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Studiemateriaal

  • Arjen Boin en Martin Lodge: The Politics of Policymaking: An introduction for future policymakers (wordt ter beschikking gesteld op Brightspace)

  • Artikelen; zie syllabus (beschikbaar via Brightspace)

Aanmelden

Zie 'Praktische Informatie'

Rooster - vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'