Studiegids

nl en

De wereld van het boek

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is achtentwintig (28), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In dit hoor- en werkcollege wordt aandacht besteed aan de verschillende actoren binnen het boekenvak. De cursus bespreekt onder meer de hedendaagse activiteiten van boekhandels, uitgeverijen en bibliotheken, en gaat hiernaast ook in op een aantal centrale thema’s van de boekwetenschap, zoals de ontwikkeling van letter en schrift, technologische veranderingen, typografische vormgeving en de praktische organisatie van het boekenbedrijf.

Leerdoelen

Het centrale doel van de cursus is om inzicht te verwerven in de theorie en praktijk van de boekwetenschap.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

Tussentijdse opdracht en essay. De tussentijdse opdracht vormt een voorbereiding op het essay.

Weging

Het eindcijfer wordt bepaald door het cijfer voor het mid-term paper (20%) en het eindessay (80%).

Herkansing

Indien van toepassing wordt de deadline voor de herkansing vastgesteld in overleg met de docent.

Inzage en nabespreking

n.v.t.

Literatuurlijst

Actuele informatie over de literatuur wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.