Studiegids

nl en

Beroemde Boeken

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is 28 (achtentwintig), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In dit vak dat wordt gegeven in samenwerking met, en in de collegezalen van, de Universiteitsbibliotheek, staan verschillende beroemde boeken in handschrift en druk centraal, als sprekende voorbeelden van het boek als medium voor tekstuele kennisoverdracht. De colleges worden deels verzorgd door conservatoren van de Bijzondere Collecties, op basis van items in bezit van de bibliotheek. Dit biedt studenten een unieke kans om van dichtbij met dit boekhistorisch erfgoed kennis te maken. Aan de hand van de getoonde materialen wordt de wisselwerking belicht die bestaat tussen het boek en bredere technologische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de (voornamelijk Westerse, moderne) geschiedenis. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod: de overgang van handschrift naar druk en de ontwikkeling van het fysieke boek van gedrukt tot digitaal medium; de geschiedenis van het lezen; de rol van het boek in de kennis-samenleving; en aspecten van de boekwetenschap als discipline in de humaniora.

Leerdoelen

Studenten:

 • Verwerven kennis van boekwetenschap als geesteswetenschappelijke discipline;

 • Verwerven inzicht in de rol van het boek in de middeleeuwse en vroegmoderne Europese geschiedenis;

 • Komen in aanraking met historische materialen uit de Bijzondere Collecties van de UB Leiden;

 • Doen specifieke kennis op over de context van verschillende geselecteerd boektitels, tevens case-studies;

 • Krijgen inzicht in de rol van conservatoren in de geschiedenis van het boek, en de historische boekwetenschap;

 • Leren boekwetenschappelijke terminologie in literatuur te verwerken, en actief te gebruiken in opdrachten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Midterm essay van 1500 woorden.
Schriftelijk eindtentamen met open vragen.

Weging

Essay: 25%
Tentamen: 75%

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde onderdelen als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Per college wordt secundaire literatuur opgegeven.

 • Als overkoepelende kennisbasis voor de boekgeschiedenis wordt gedurende de cursus het online handboek Bibliopolis gebruikt. Dit handboek is volledig en vrij raadpleegbaar via de website: https://www.bibliopolis.nl/handboek?lang=nl
  Vanzelfsprekend staat het studenten vrij de gedrukte versie aan te schaffen:
  Marieke van Delft & Clemens de Wolf (reds.), Bibliopolis: De geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (Zwolle: Waanders, 2003). ISBN: 9789040087806

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.