Studiegids

nl en

Chinese geschiedenis tot 1911

Vak
2022-2023

NB 1e jaars BA Chinastudies hoeven zich niet zelf in te schrijven, dat wordt eind juli/begin augustus gedaan door de Onderwijsadministratie

Toegangseisen

Dit college is in de eerste plaats bedoeld voor eerstejaars studenten van Chinastudies. Overige belangstellenden zijn ook van harte welkom. Toegangseisen zijn er niet, maar het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf je tijdig in, want vol is vol.

Beschrijving

De Chinese geschiedenis is buitengewoon omvangrijk in tijd, ruimte en het aantal betrokken mensen. Dit college biedt een inleiding tot deze veelzijdige geschiedenis, vanaf het moment dat we informatie hebben (ongeveer 1200 v.Chr.) tot het einde van het keizerrijk (in 1911). We zullen tal van politieke, sociale, economische en culturele ontwikkelingen bespreken. Aan bod komen onder meer het ontstaan van het keizerrijk, de uitvinding van het papier en de blokdrukkunst, de praktijk van het examensysteem, de opkomst van een geldeconomie, de overheersing door niet-etnisch-Chinese volkeren en de ingrijpende gevolgen van de Opiumoorlogen. We komen kleurrijke personen tegen zoals Confucius, de Eerste Keizer, de kalligraaf Wang Xizhi, de dichteres Li Qingzhao, Djengis Khan, Marco Polo, Matteo Ricci, Lord Macartney en het kind-keizertje Puyi. Door het lezen van primaire bronnen (in vertaling) en het analyseren van historische problemen word je in dit college ook ingeleid tot het historische denken en de praktijk van de geschiedschrijving.

Leerdoelen

 • kennis opdoen van belangrijke namen, gebeurtenissen en dynastieën in de Chinese geschiedenis

 • inzicht verwerven in belangrijke ontwikkelingen in de Chinese geschiedenis

 • ervaring opdoen met het lezen van primaire bronnen in vertaling

 • ervaring opdoen met de analyse van historische problemen

 • ervaring opdoen met de ontwikkeling van een historische denkwijze

 • ervaring opdoen met het schrijven van een academisch werkstuk

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur) gevolgd door een discussiesessie (1 uur). Het onderwijs vindt plaats op de universiteit. Voor de exacte locatie, zie het rooster.

Toetsing en weging

Toetsing

 • wekelijkse opdrachten (10%)

 • werkstuk (20%), herkansing mogelijk bij 5,49 of lager

 • tentamen (70%), bestaande uit:
  -tussentoets (20%)
  -eindtoets (80%), herkansing mogelijk bij 5,49 of lager

De eindtoets en het onderdeel tentamen als geheel moeten voldoende (5,5 of hoger) zijn om dit college te halen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen.

Weging

Zie hierboven

Herkansing

Een herkansing is mogelijk op de onderdelen werkstuk en eindtoets als de student bij de eerste poging een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de toetsen en het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Compensatieregeling

Bij een onvoldoende beoordeling van deze cursus kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de compensatieregeling, waarbij binnen een cluster van vakken een onvoldoende gecompenseerd wordt wanneer het gewogen gemiddelde binnen het betreffende cluster minimaal een 6.0 is. Meer informatie en alle voorwaarden zijn te vinden onder de tab Informatie.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • ter Haar, Barend. Het hemels mandaat: De geschiedenis van het Chinese keizerrijk. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009 (of latere editie).

De bibliotheek van de Universiteit Leiden biedt online toegang tot de eerste editie (2009) van dit boek. Heb je liever een gedrukt exemplaar of wil je graag de meest up-to-date versie lezen, dan kun je de vierde editie (2018) aanschaffen in een boekhandel of via de website van de uitgever. Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Eerstejaars studenten BA Chinastudies: je hoeft je niet zelf in te schrijven, je wordt later in juli/augustus ingeschreven door de Onderwijsadministratie Vrieshof

Overige studenten: inschrijven voor het hoorcollege (101) van maandag 13:15-15 uur via My Studymap is verplicht. Voor 102 schrijf je je niet zelf in. Je word later ingedeeld en vervolgens ingeschreven door de Onderwijsadministratie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Geen