Studiegids

nl en

Beginnend Chinees B voor studenten ChES

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Beginnend Chinees A voor studenten ChES

De colleges Beginnend Chinees (A en B) voor studenten ChES zijn in de eerste plaats toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de hele minor (30 EC) Chinese Economy & Society (ChES). De colleges kunnen ook gevolgd worden als regulier keuzevak, maar studenten van de minor ChES hebben voorrang bij de inschrijving.

De colleges Beginnend Chinees (A en B) zijn enkel bedoeld voor studenten zonder voorkennis van het Chinees. Studenten met voorkennis van het Chinees en overige geïnteresseerden, kunnen (tegen betaling) gebruik maken van het aanbod van het Academisch Talencentrum.

Beschrijving

Dit college biedt een degelijke basiscursus Mandarijn.

Leerdoelen

Tijdens deze cursus zullen de studenten een solide basis ontwikkelen in alle relevante vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Naast de nodige kennis van de grammatica, zal de student aan het einde van het tweede semester ruim 500 woorden kennen en ongeveer 400 karakters kunnen schrijven en herkennen. De student zal dan in staat zijn een eenvoudige conversatie te voeren over alledaags onderwerpen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • Overhoringen en dictees (20%),

  • slottentamen aan het einde van het semester (80%).

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen. Wanneer een student een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald op het slottentamen, heeft hij recht op een herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • HSK met succes. Tekstboek 1, samengesteld door het Confucius Instituut van de Universiteit Leiden, Hongkong: Joint Publishing Co. 2015.

  • HSK met succes. Werkboek 1, samengesteld door het Confucius Instituut van de Universiteit Leiden, Hongkong: Joint Publishing Co. 2015.

  • HSK met succes. Tekstboek 2, samengesteld door het Confucius Instituut van de Universiteit Leiden, Hongkong: Joint Publishing Co. 2015.

  • HSK met succes. Werkboek 2, samengesteld door het Confucius Instituut van de Universiteit Leiden, Hongkong: Joint Publishing Co. 2015.

Inschrijven

Voor de werkgroep aanmelden via een e-mail aan Onderwijsadministratie Vrieshof.

Contact

Anne Sytske Keijser