Studiegids

nl en

Sociologie en antropologie van modern China

Vak
2022-2023

Toegangseisen

BA 1 Inleiding Huidige China A.

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding tot de antropologische en sociologische studie van China en haar inwoners, zowel binnen als buiten de Volksrepubliek. Wat kunnen antropologische en sociologische studies van China toevoegen aan ons begrip van China en de Chinezen, en wat kan kennis van China toevoegen aan de studie van de mens en de maatschappij in het algemeen? Aan de hand van verschillende thema’s, waaronder verwantschap, etniciteit, moderniteit en de staat, en op basis van klassiek en recent antropologisch en sociologisch onderzoek, zullen deze en andere vragen behandeld worden.

Leerdoelen

  • Inzicht in antropologische en sociologische benaderingen van China

  • Verdieping van de kennis van het moderne China

  • Ontwikkeling van academische vaardigheden: lezen en analyseren van wetenschappelijke artikelen, mondelinge en schriftelijke presentatie

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Participatie in de werkcolleges: 10%

  • Twee korte werkstukken: 2×35%

  • Onderzoeksopdracht (indien mogelijk in China/Taiwan): 20%

Weging

Zie boven.

Herkansing

Werkstukken en onderzoeksopdracht kunnen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Volgt

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Geen.